Collega in de kijker: Jolien Potemans

door Jan

Vandaag zetten we opnieuw een collega in de kijker. We interviewen een medewerker en vragen naar zijn of haar verhaal bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Jolien Potemans is projectmedewerker niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) en volgt hun traject op. Voor het Europees project Guardianship Advanced Instruments for child protection in Europe (G.A.IN.) ontwerpt zij samen met andere organisaties een toolkit om dit traject vlot te laten verlopen.

 

Welke studies heb je gevolgd?

‘Ik heb eerst rechten gestudeerd in Leuven. Nadien ben ik een jaar migratie- en vluchtelingenrecht gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar heb ik mij wat verder kunnen specialiseren in het vluchtelingen- en asielrecht. Dat was een zeer nieuwe richting, maar dat is zeer goed meegevallen en ik zou dat zeker opnieuw volgen.’

 

Hoe ben je terecht gekomen bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen?

‘Ik deed eerst een stage als juriste bij ECRE, de koepel van Europese vluchtelingenorganisaties. Vluchtelingenwerk is hier ook lid van. Nadien heb ik hier gesolliciteerd voor een functie rond niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, maar ik ben eerst aangeworven op een interim contract als beleidsmedewerker. Ongeveer vier maanden werkte ik als beleidsmedewerker, wat een grote uitdaging als eerste werkervaring was. Tegelijkertijd was het ook een fantastische en leerrijke ervaring. Ik was namelijk heel goed geïntroduceerd geweest door mijn voorganger Claudia Bonamini, die naar JRS Europe vertrok. Uiteindelijk heb ik intern gesolliciteerd voor een andere functie, namelijk de functie waar ik nu voor werk. Ik ben projectmedewerker NBMV.’

 

Wat houden jouw taken in?

‘Enerzijds beman ik de juridische helpdesk. Daar komen alle mogelijke juridische vragen over asiel binnen. Wij verdelen dan al die vragen onder de juristen op kantoor en proberen zo snel mogelijk te antwoorden. Anderzijds werk ik specifiek rond niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België. Ik werk momenteel aan het Europees projectGuardianship Advanced Instruments for child protection in Europe (G.A.IN.) samen met Save the Children Italia (Italië), Hungarian Helsinki Committee (Hongarije) en Praksis (Griekenland).’

 

Waarover gaat het project G.A.IN.?

‘We zijn momenteel aan het werken aan een toolkit dat vrijwillige voogden in België ondersteunt in hun begeleiding van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Daarvoor namen we een zeventigtal interviews af samen met een enthousiast team van vrijwilligers. We interviewden dertig vrijwillige voogden, twintig niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en twintig andere personen. Die maakten ons wegwijs en ons wezen op vele hindernissen voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België. We hopen dan ook met het project voogden en niet-begeleide minderjarige vluchtelingen te helpen met hun traject in België.

Het project loopt af in augustus 2019 en dan zouden we klaar moeten zijn met de toolkit. Indien de mogelijkheid zou bestaan nieuwe projecten omtrent niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België op te starten, zou ik dat zeker fijn vinden om hieraan mee te werken. Er zijn nog voldoende knelpunten die opgelost moeten worden.’