Juridische helpdeskvraag van de maand (mei 2018)

door anoniem

Kan een niet-begeleide minderjarige die 18 jaar wordt tijdens de asielprocedure in België het recht op gezinshereniging behouden?

In België is de gezinshereniging voor minderjarigen aan strenge voorwaarden verbonden. Zo moeten zij erkend vluchteling of subsidiair beschermde zijn. Bovendien moeten zij hun aanvraag tot hereniging indienen vóór hun achttiende verjaardag.

De uitkomst van een asielprocedure laat vaak lang op zich wachten. De meeste niet-begeleide minderjarigen die in België asiel aanvragen zijn zestien of zeventien jaar oud en een asielprocedure duurt al snel meer dan een jaar. Dit betekent dat een zeer grote groep prille achttienjarigen zich nooit meer kan herenigen met hun ouders. Niet in België, maar ook niet in hun thuisland, omdat hun status als erkend vluchteling hen niet toestaat om terug te reizen. 

‘Het Hof van Justitie van de Europese Unie’ besliste op 12 april 2018 in een Nederlandse zaak dat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen hun recht op gezinshereniging behouden als minderjarigen, ook al worden zij achttien tijdens de asielprocedure.

De onzekerheid en arbitraire behandeling van niet-begeleide minderjarigen is volgens het Hof van Justitie in strijd met het EU-recht. De duur van een asielaanvraag ligt volledig buiten de controle van de minderjarige en is vooral het gevolg van de werklast en de personeelscapaciteit van de asielinstanties.

Niet langer zal de datum voor de aanvraag tot gezinsvereniging bepalen of een minderjarige zich mag herenigen. Nu is de datum van de aankomst in het land waar een minderjarige asiel aanvraagt bepalend. Het Hof van Justitie verwacht wel dat de jongere de aanvraag tot gezinshereniging drie maanden na de erkenning als vluchteling indient.

Het is nu aan de Belgische wetgever om de voorwaarden voor gezinshereniging te laten rijmen met  het EU-recht.