Studiedag: Onderwijs voor vluchtelingen

gratis evenement

Warm onthaal, vlotte leerloopbaan en duurzaam toekomstperspectief

Op deze studiedag stelt de Vlor de resultaten voor van de strategische verkenning die hij organiseerde over vluchtelingen en onderwijs. Daarin wordt stilgestaan bij de rol van het onderwijs - van kleuter tot volwassenenonderwijs -, maar ook van andere actoren.

  • Wat kan onderwijs voor vluchtelingen betekenen?
  • En wat betekenen vluchtelingen voor onderwijs?
  • Hoe kunnen initiatieven vanuit andere beleidsdomeinen bijdragen tot een betere toeleiding en omkadering van onderwijs?
  • Wat is verder nodig om onderwijs aan vluchtelingen optimaal vorm te geven?
  • Wat kunnen we leren van de aanpak in ons omringende landen?
  • Welke rol zien we voor de bredere samenleving weggelegd?

De strategische verkenning leidde o.a. tot een platformtekst met perspectieven voor het verdere debat. Op deze studievoormiddag wil de Vlor de resultaten van de verkenning bekendmaken en een bijdrage leveren aan het verdere debat.

Hier kan je je inschrijven.

Programma

9u Onthaal
 
9u30 Inleiding - Ann Verreth, algemeen voorzitter Vlor
 
9u40 Voorstelling platformtekst - Dimo Kavadias, voorzitter Vlor-denkgroep Vluchtelingen en Onderwijs
 
10u10 Reflecties op de tekst vanuit verschillende perspectieven:
  • het onderwijs - Dirk Geldof (socioloog, droeg bij aan de verkenning)
  • de vluchtelingen - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  • de asiel- en migratieactoren en voogden - Bob Pleysier (voormalig directeur van Fedasil en tevens voogd van niet-begeleide minderjarige nieuwkomers)
  • de integratie- en inburgeringsactoren - Gunther Van Neste (directeur Huis van het Nederlands Brussel)
 
11u10 Pauze
 
11u25 Panelgesprek met leden van de Vlor - Moderator: Brigitte Vermeersch (VRT-journaliste die een tijdlang lesgaf in een OKAN-klas)
 
12u30 Lunch
 

Informatie

Waar? Espace Jacqmotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel

Wanneer? Woensdag, 27 februari 2019, 9-13u30