Solidair met de integratiesector

Gisteren organiseerde het Agentschap Inburgering en Integratie een protestactie in Brussel in de buurt van het kabinet van Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans. Met de actie protesteerde het Agentschap samen met sympathisanten, waaronder ook mensen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, tegen de geplande ontslagen.

De ontslagen werden aangekondigd omdat de vluchtelingeninstroom is gedaald. De gevolgen van de asielstroom blijven echter voelbaar op alle niveaus binnen de samenleving. Het Agentschap wil een ankerpunt blijven voor zowel organisaties en lokale besturen als voor burgers met een migratieachtergrond die hun weg zoeken en zich willen integreren in Vlaanderen en Brussel. Dat kan het agentschap enkel doen als ze voldoende medewerkers hebben om kwalitatief hoogstaande ondersteuning blijven bieden.