Nieuws

Hoe minderjarige vluchtelingen in België helpen?

Een recent artikel van De Tijd gaat over het toenemende aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België. Het grote probleem is dat er bijna geen legale manieren bestaan om in Europa bescherming te vragen en dat veel van deze jongeren niet geïnformeerd zijn over hun rechten in België. Daarom strijden wij voor meer veilige en legale toegang om deze jongeren op de vlucht beter te beschermen.

Deze jongeren hebben vaak al heel wat gezien en meegemaakt in hun herkomstland en onderweg naar hier. Het is moeilijk om zo het vertrouwen van deze kinderen te winnen. Zij zijn door hun familie vooruitgestuurd naar Europa, maar natuurlijk zijn hun profielen meer divers dan dat:

- Uitgeprocedeerde ouders en kind blijft alleen achter (achtergelaten)

- Gemandateerde kinderen (waarover het gaat in het artikel van De Tijd )

- Slachtoffers van mensenhandel of smokkel

- De zogenoemde ‘transmigranten’

- Kinderen die een familielid ergens in Europa komen vervoegen

Het is kort door de bocht om te stellen dat ‘de meeste jongeren geen vluchtelingenstatus in ons land willen en willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk’.

We kunnen alleen de cijfers nakijken van het aantal asielaanvragen door niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die gemeld zijn bij Dienst Voogdij. Over de jongeren die niet gemeld zijn (zgn. ‘transmigranten’) kunnen we niet met 100% zekerheid zeggen ‘ze willen geen vluchtelingenstatus in ons land’. We merken op het terrein vooral op dat veel jongeren niet geïnformeerd zijn over hun rechten in België.

Wat kunnen we doen?

Er is vertrouwen nodig. Politie die jongeren opjaagt, hen vervolgens meeneemt naar het politiebureau, hen daar ondervraagt, soms een nacht laat doorbrengen in de cel, te weten komt dat ze minderjarig zijn en hen dan naar een weggedoken centrum stuurt, hen dwingt om vingerafdrukken af te geven… Daar wringt het.

Het grote probleem is dat er bijna geen legale manieren bestaan om in Europa bescherming te vragen. Dat voedt de handel van mensensmokkel. Mensen die moeten vluchten en in Europa een veilige thuis zoeken, kunnen niet zomaar op het vliegtuig stappen.

Er zijn maar drie legale manieren om in België bescherming te vragen. Voor alle drie bestaan er zeer strenge voorwaarden: hervestiging, humanitaire visa en gezinshereniging. Vorige week besliste de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om hervestiging tijdelijk stop te zetten. Dat kan voor ons niet.

Onze strijdpunten voor meer veilige en legale toegang zijn:

1. Een coherent en transparant beleid rond humanitaire visa

2. Een structureel hervestigingsbeleid met hoge jaarlijkse quota

3. Een versoepeling van de procedures en criteria voor gezinshereniging voor mensen met een beschermingsstatus

Politiegeweld tegen vluchtelingen en migranten

Op woensdag kwam Dokters van de Wereld naar buiten met hun onderzoek over politiegeweld tegen migranten in transit. Ze deden daarover een bevraging in de humanitaire hub in het Brussels Noordstation, waar ze medische zorg verlenen aan deze groep. De resultaten zijn zorgwekkend en onaanvaardbaar. Eén vierde van alle bevraagden werd in ons land geconfronteerd met politiegeweld. 27% van de geïnterviewde personen waren minderjarig.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakt zich ernstig zorgen over deze situatie. Het voorbije jaar gaven wij samen met andere organisaties juridische informatie over onder meer de asielprocedure aan deze migranten in het Maximiliaanpark. Er is geen excuus voor geweld en deze realiteit mag niet blijven aanslepen. Wij eisen een aanpak die de mensenrechten respecteert en de nood aan bescherming erkent van deze extreem kwetsbare groep. Wij hameren op het feit dat de huidige gang van zaken een vicieuze cirkel veroorzaakt van angst en wantrouwen van deze groep ten aanzien van de autoriteiten.

‘Onze Belgische wet stelt dat iedereen die omwille van welke reden ook in een cel belandt, recht heeft op water, sanitair en een maaltijd,' vertelt Nel Vandevannet, directeur Belgische projecten van Dokters van de Wereld. Toch blijkt uit het rapport dat 41% van de geïnterviewde personen vijftien uur of langer niets te eten of te drinken kreeg.

Ook Comité P zal binnenkort hun onderzoek naar politiegeweld tegen transmigranten publiceren. Wij zijn erg benieuwd naar hun bevindingen en hopen dat de overheid deze rapporten en aanbevelingen niet naast zich neerlegt.

Lees hier onze brief aan de eerste minister over maatregelen voor migranten in transit van 21 september. Onze mening over het 'on hold' zetten van hervestiging voor vluchtelingen kun je hier vinden.

Hervestiging kwetsbare vluchtelingen mag niet stopgezet worden

Amnesty International, 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen reageren bezorgd op het voornemen van staatssecretaris Francken om de hervestiging van kwetsbare vluchtelingen 'on hold' te zetten.

'Sinds 2013 heeft de regering inspanningen gedaan om een structureel hervestigingsprogramma te ontwikkelen. Dat de staatssecretaris nu de inspanningen zou opschorten zou heel jammer zijn', reageren de organisaties.

'Hervestiging is één van de enige legale manieren voor de meest kwetsbare vluchtelingen om bescherming te vinden. In 2019 zullen 1,4 miljoen kwetsbare vluchtelingen nood hebben aan hervestiging. Dit zijn vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, en die bovendien niet veilig zijn in het land waar ze nu verblijven, bijvoorbeeld omwille van hun seksuele geaardheid of gezondheidstoestand.'

De staatssecretaris haalt als reden een gebrek aan opvangcapaciteit aan. Het zou zeer pijnlijk zijn dat op te vangen op de rug van de meest kwetsbare vluchtelingen, zeker omdat het de regering zelf is die besliste dat het aantal opvangplaatsen moet worden afgebouwd.