Nieuws

Wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers

Sinds 22 maart 2018 zijn wetswijzigingen in voege die een ingrijpende invloed hebben op de asielprocedure en opvang van asielzoekers in België. Vluchtelingenwerk Vlaanderen zette de belangrijkste wijzigingen op een rij voor het Agentschap Integratie & Inburgering. Het handige overzicht verscheen in de juridische nieuwsbrief van het agentschap en staat ook op deze website

We overlopen

 • de nieuwe terminologie die ingang vindt met de wetswijzigingen 
 • de precieze termijn waarbinnen een verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag) voortaan moet gebeuren 
 • hoe de wetgever een ‘risico op onderduiken’ definieert 
 • de toepassing van een versnelde asielprocedure 
 • hoe de praktijk van pre-registratie en pre-opvang, die we kennen sinds 2015, in de formele asielprocedure is opgenomen (geformuleerd als 'doen', 'registreren' en 'indienen' van een verzoek) 
 • in welke gevallen een 'volgend verzoek om internationale bescherming' (de vroegere 'meervoudige asielaanvraag') mogelijk is 
 • en véél meer 

 

Overzicht wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers

Aarzel niet om te bellen naar de specialisten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen als je met vragen blijft zitten, bij voorkeur op maandag en vrijdag van 9u tot 12u30 en op woensdag van 13u30 tot 17u via het nummer 02 205 00 55 (van de Juridische Helpdesk). Of stuur een e-mail naar info@vluchtelingenwerk.be.

Ons project Road of Change is Belgische laureaat Karel De Grote-prijs voor jongeren

Een reis dwars door Europa, over routes die worden afgelegd door migranten en vluchtelingen. Met dat ambitieuze project, uitgevoerd met veertien gemotiveerde jongeren uit zeven Vlaamse scholen, is Vluchtelingenwerk Vlaanderen i.s.m. Bond zonder Naam geselecteerd als Belgische laureaat van de Karel de Grote-prijs voor jongeren 2018.

'Road of Change' is er dus in geslaagd om als eerste uit de vele Belgische inzendingen te komen. Nu gaat het de concurrentie aan met 26 andere nationale genomineerden voor de prestigieuze Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren 2018 (European Charlemagne Youth Prize). Op 8 mei 2018 zullen we de Europese winnaar kennen.

Road of Change

Op 9 februari 2018 begon het team van 'Road of Change' aan een reis van tien dagen door Europa. Het doel? Luisteren naar de verhalen van mensen die op de vlucht zijn. Veertien leerlingen en hun zes leerkrachten, vergezeld door zes afgevaardigden uit het maatschappelijk middenveld en drie journalisten, bezochten steden in Slovenië, Kroatië, Servië, Italië, Frankrijk en België.

Tijdens hun reis ontmoetten ze mensen uit Irak, Iran, Syrië, Afghanistan, Eritrea, Ethiopië, Pakistan en Bangladesh. Zij zijn allen gevlucht voor oorlog of onmenselijke leefomstandigheden en ze hebben allemaal een verhaal te vertellen. Door die verhalen te delen, maar ook door te leren van 'changemakers' die ze tegenkwamen onderweg (NGO’s, mensenrechtenactivisten, lokale gemeenschappen, overheidsactoren, etc.), willen de Belgen het bewustzijn over het thema migratie vergroten.

“Het is een reis die het mogelijk maakt om met anderen contact te maken en hen beter te begrijpen.” leggen ze uit. “Een reis die jongeren helpt te groeien, en na te denken over Europese waarden en mensenrechten.”

Project op lange termijn

'Road of Change' is niet alleen een reis, maar vooral een project op lange termijn. Voor de start van het project moeten we terug naar het voorjaar van 2017. Toen selecteerden de initiatiefnemers, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Bond zonder Naam, veertien deelnemers uit 80 kandidaten. In de maanden die daarop volgden, konden de geselecteerde jongeren kennismaken met storytelling, geweldloze communicatie en informatie over het Europese asielsysteem. Daarnaast leerden ze communiceren over hun activiteiten en fondsen werven. Ze organiseerden debatten en evenementen op de deelnemende scholen en publiceerden informatie op sociale media (ondertussen met meer dan 20.000 volgers). De voorbereidingen voor het project eindigden met bezoeken aan de vluchtelingenkampen in Calais en Duinkerke.

Het uiteindelijke doel van het project is niet de reis zelf. 'Road of Change' is een uitnodiging aan jongeren om in debat te gaan over migratie, op te komen voor de mensenrechten, bij te dragen aan een betere toekomst, deel te nemen aan initiatieven voor een meer verenigd Europa en op lange termijn misschien het beleid te veranderen. Daarom past het project goed in het profiel van de Karel De Grote-prijs.

De Karel De Grote-prijs

De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren heeft als doel de ontwikkeling van Europees bewustzijn bij jonge mensen aan te moedigen en hun deelname aan Europese integratieprojecten te bevorderen.

In België stelden 18 projecten zich kandidaat voor de Karel De Grote-prijs bij het Informatiebureau van het Europees Parlement in België. Een jury van Belgische Europarlementsleden nomineerde 'Road of Change' als Belgische laureaat die mag meedingen naar de beroemde Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren, samen met 26 andere nationale laureaten. De winnaar wordt op 8 mei bekendgemaakt in Aken.

Meer weten

'Road of Change' is een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in samenwerking met Bond zonder Naam en FOMU, met steun van Veranderwijs.nu, Erasmus+ en Jint vzw.

De jongeren die deelnamen aan 'Road of Change' kijken uit naar hun trip naar Aken. Ondertussen gaat hun avontuur verder.

 • Van 20 april t.e.m. 20 mei 2018 stellen ze hun verhalen tentoon in het Fotomuseum Antwerpen (FOMU) bij een reeks indrukwekkende foto's van Yassine Atari die met hen meereisde. Daarover weldra meer
 • Bij de opening van de FOMU-expo op 20 april zal ook de videodocumentaire over hun reis in première gaan, een productie van Zwijgen is geen optie (ZIGO)
 • Op hun Facebookpagina  volg je welke lezingen de jongeren geven, welke acties ze opzetten enz.
 • Bekijk ook www.roadofchange.be

Ons standpunt over humanitaire visa

Vandaag hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. De bestaande visumprocedures zijn niet aangepast aan hun situatie, waardoor zij hun leven vaak in handen van mensensmokkelaars en -handelaars leggen en levensgevaarlijke tochten ondernemen.

Wij pleiten voor veilige en legale toegang tot Europa en België voor mensen op de vlucht. Één aspect daarvan is een transparante en duidelijke procedure voor humanitaire visa. Met dit (herwerkt) standpunt doen wij een concreet voorstel voor een procedure rond humanitaire visa, die bijdraagt aan een veilige en legale toegang aan mensen op de vlucht.