Nieuws

Solidair met de integratiesector

Gisteren organiseerde het Agentschap Inburgering en Integratie een protestactie in Brussel in de buurt van het kabinet van Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans. Met de actie protesteerde het Agentschap samen met sympathisanten, waaronder ook mensen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, tegen de geplande ontslagen.

De ontslagen werden aangekondigd omdat de vluchtelingeninstroom is gedaald. De gevolgen van de asielstroom blijven echter voelbaar op alle niveaus binnen de samenleving. Het Agentschap wil een ankerpunt blijven voor zowel organisaties en lokale besturen als voor burgers met een migratieachtergrond die hun weg zoeken en zich willen integreren in Vlaanderen en Brussel. Dat kan het agentschap enkel doen als ze voldoende medewerkers hebben om kwalitatief hoogstaande ondersteuning blijven bieden.

Vrijwilligers gezocht voor coaching van werkzoekende vluchtelingen

Vluchtelingenwerk wil, in samenwerking met VDAB, bijdragen tot een snellere en meer duurzame tewerkstelling van vluchtelingen. We zijn daarom op zoek naar 20 vrijwilligers die als jobcoach de brug slaan tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. De jobcoaches zullen, verspreid over Vlaanderen, zowel vluchtelingen als werkgevers ondersteunen bij de aanwerving en in de daaropvolgende periode.

Je kandidaat stellen als jobcoach kan hier.

Wereld in Beweging: goede praktijken voor samenwerking

 

Hoe kunnen de Noord-Zuidsector, migranten en vluchtelingen beter samenwerken? Die vraag staat centraal in het project Wereld in Beweging

In het kader van dat project maakten we een film, een educatief pakket en een workshop. De film belicht enkele drempels en kansen tot samenwerking. Het educatief pakket biedt praktische tips en richtingwijzers om samenwerkingsverbanden op te zetten tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. In de workshop wisselden dit voorjaar meer dan driehonderd deelnemers ervaringen en tips rond samenwerking uit. Die hebben we nu gebundeld in documenten met good practices en aanvullende tips.

Meer uitleg over de film, het educatief pakket en de workshop vind je hier.

Het project Wereld in Beweging wordt gerealiseerd in samenwerking met Minderhedenforum en 11.11.11 en met steun van de Vlaamse Overheid.

partners educatief pakket