Privacyclausule

Waar u deze ingeeft, worden uw persoonlijke gegevens opgenomen en verwerkt in het adresbestand van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw. Deze gegevens worden gebruikt om u te blijven informeren over de acties van Vluchtelingenwerk.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.