Standpunten

De standpunten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Humanitaire visa

Vandaag hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. De bestaande visumprocedures zijn niet aangepast aan hun situatie, waardoor zij hun leven vaak in handen van mensensmokkelaars en -handelaars leggen en levensgevaarlijke tochten ondernemen.

Wij pleiten voor veilige en legale toegang tot Europa en België voor mensen op de vlucht. Één aspect daarvan is een transparante en duidelijke procedure voor humanitaire visa. Met dit (herwerkt) standpunt doen wij een concreet voorstel voor een procedure rond humanitaire visa, die bijdraagt aan een veilige en legale toegang aan mensen op de vlucht.

Het recht op gezins- en familieleven binnen Dublin

Wanneer iemand bescherming zoekt in de Europese Unie, regelt de Dublinverordening (kort: Dublin III) welke lidstaat verantwoordelijk is voor het behandelen van de asielaanvraag. De aanwezigheid van het gezin is daarbij het eerste criterium. Dublin III erkent dus dat de eenheid van het gezin belangrijk is. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen krijgt heel wat vragen van asielzoekers, hun familieleden, hulpverleners en advocaten over de mogelijkheden die asielzoekers hebben om zich tijdens het Dublinonderzoek met hun familie te herenigen. Welk recht op gezinsleven hebben asielzoekers volgens Dublin III? Welke familieleden vallen daaronder? Wat zijn de knelpunten?

Voor het Jaarverslag van het federaal migratiecentrum Myria schreef Vluchtelingenwerk daar een bijdrage over. Het volledige jaarverslag van Myria kan je hier raadplegen.