Begeleiders 'zomerbabbels' Nederlands

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vrijwilliger

Wil jij je inzetten voor jongeren op de vlucht?

OMSCHRIJVING

Startpunt* van Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert i.s.m. het Huis van het Nederlands in Brussel ‘zomerbabbels Nederlands’ voor anderstaligen. De doelgroep is een mix van anderstalige Belgen en – niet-Belgen, waaronder vnl. jonge asielzoekers en vluchtelingen. We zijn op zoek naar Nederlandstalige studenten om deze ‘zomerbabbels’ te begeleiden. De ‘zomerbabbels’ zijn geen lessen of klas, maar een gelegenheid om Nederlands te spreken. Het is bedoeld voor jongeren die tijdens het schooljaar les volgen in het Nederlandstalig onderwijs. Er wordt over allerlei onderwerpen gepraat in kleine groepjes, onder begeleiding van Nederlandstalige studenten. Er kunnen ook (kosteloze) uitstappen gedaan worden in Brussel om Nederlands te oefenen.

TAKEN

Vooraf: Grondige voorbereiding van de ontmoetingsmomenten en programma met doeactiviteiten uitwerken.

Tijdens: 1) Onderwerpen aanbrengen in eenvoudig Nederlands in een kleine groep, vragen stellen, conversatie gaande houden, … op het niveau van de deelnemers. Steeds met veel geduld en korte en eenvoudige vragen en simpele woordenschat. 2) De jongeren mee op sleeptouw nemen in Brussel en deelnemen aan (gratis) culturele, sportieve of creatieve activiteiten in het Nederlands

Na afloop: Korte evaluatie van de zomerbabbel en/of Brusselse activiteit.

VAARDIGHEDEN

 • Sociaal vaardig
 • Open houding
 • Nederlands als moedertaal hebben en algemeen Nederlands spreken

WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

 • De zomerbabbels hebben drie keer per week plaats in juli en augustus: op maandag en woensdag van 14 tot 15u30 en donderdag van 16u tot 17u30 in het Startpunt* van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Antwerpsesteenweg 34, 1000 Brussel (tussen Noordstation en metro ijzer).
 • Je engageert je voor minstens 6 zomerbabbels: wekelijks één of meerdere zomerbabbels in eenzelfde week. 
 • Je engageert je voor het volgen van een korte opleiding bij het ‘Huis van het Nederlands’ op maandag 3 juli (begeleiding zomerbabbels in juli) of op maandag31juli (begeleiding zomerbabbels in augustus).

WIJ BIEDEN JE

 • Contact met jonge asielzoekers
 • De mogelijkheid om dit engagement met een medestudent in te vullen. Per sessie zoeken we vier studenten: je begeleidt in duo een groep jongeren. 
 • Een boeiende werkomgeving 
 • Een korte, bezoldigde vorming door het ‘Huis van het Nederlands’
 • Een vrijwilligersverzekering
 • Een vrijwilligersvergoeding van €30 per sessie (incl. voorbereiding, begeleiding en
 • evaluatie)

INTERESSE?

We zoeken in totaal minstens 20 studenten. Je kandidatuur kan je – met een korte motivatie – bezorgen via jana@vluchtelingenwerk.be. Wij nemen dan spoedig contact met je op.

Met steun van de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel.

* Het Startpunt geeft de nieuw aangekomen asielzoekers een warm onthaal: een plek waar ze met een kop koffie of een kom soep de drukte van de wachtzaal even achter zich kunnen laten. Vandaag komen er tussen de zestig en de tachtig asielzoekers per dag (geen weekends) langs in het Startpunt. Minstens even belangrijk is de informatiefunctie van het Startpunt. Elke middag geven vrijwilligers informatie over de asielprocedure en de rechten van asielzoekers in België. We informeren asielzoekers over de registratie, de opvang, de Dublin verordening, de interviews en de juridische hulp waar ze recht op hebben. We verwijzen mensen ook door naar sociale diensten of nachtopvang indien nodig. Vele vrijwilligers die met ons meewerken zijn zelf asielzoeker of vluchteling. Het vrijwilligerswerk betekent voor hen een stap in hun integratieproces.

WAT IS VLUCHTELINGENWERK?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen, maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We zijn ook actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.