Directeur AIF+

AIF+ (Actieve Interculturele Federatie +)
Betaalde functie

Vzw AIF+ is voor haar algemene werking ter ondersteuning van de collega’s op zoek naar een directeur.

Functieomschrijving Directeur:

-      Je bent eindverantwoordelijke voor de beleidswerking van vzw AIF+: het vorm geven, opvolgen en evalueren van het beleidsplan en de verantwoording in jaarlijkse voortgangsrapportage;

-      Je bent verantwoordelijk voor het zakelijk beheer van de organisatie: de subsidiestromen, de financiën en het personeelsbeleid invulling geven en uitvoeren;

-      Je coördineert de verschillende teams in de organisatie;

-      Je werkt in tandem met de stafmedewerker en de administratieve verantwoordelijke;

-      Je zorgt voor een actueel kwaliteitsbeleid voor het sociaal-cultureel-en projectwerk en voert dit uit;

-      Je zorgt voor een actueel leerbeleid voor het sociaal-cultureel-en projectwerk: het leren van medewerkers op een systematische manier ontwikkelen op basis van competenties en functievereisten;

-      Je bent de verbindingspersoon tussen de besturen van vzw AIF+ (Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering) en het personeel;

-      Je neemt, in overleg met de bestuursorganen, de nodige beslissingen voor een goede en vlotte werking van de organisatie;

-      Je vertegenwoordigt vzw AIF+ bij verschillende instanties en overlegfora.

Profiel:

-       Je hebt minimum een A1-diploma of bent gelijkgesteld door ervaring;

-       Je hebt aantoonbare ervaring in een gelijkaardige (leidinggevende) functie (=pluspunt);

-       Je hebt kennis van personeelszaken en slaagt erin een divers en verspreid team op een goede manier te leiden en te coachen;

-       Je hebt kennis van, inzicht in en voeling met de doelgroep etnisch-culturele minderheden, het verenigingsleven en het sociaal-cultureel volwassenenwerk;

-       Je hebt ervaring met het opstellen van subsidieaanvragen, (beleids)plannen en officiële verslagen;

-       Je hebt affiniteit met financiën en financiële planning (=pluspunt)

-       Je spreekt en schrijft vlot;

-       Je bent vlot in sociale contacten;

-       Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, een goede kennis van het Frans, eventueel ook het Engels. Kennis van andere talen is een pluspunt;

-       Je kan zeer zelfstandig werken, maar je werkt ook graag in team;

-       Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;

-       Je hebt veel zin voor initiatief;

-       Je hebt een goede kennis van courante softwaretoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, etc.);

-       Je bent zeer flexibel qua werkuren (recupereerbaar);

-       Je bent bereid tot het frequent maken van verplaatsingen;

-       Je hebt een rijbewijs B en een eigen wagen.

 

Ons aanbod:

-       Een interessante en zeer afwisselende job in een gemengd en enthousiast team;

-       Ruime mogelijkheden tot bijscholing;

-       Grote ruimte voor creativiteit en veel mogelijkheden om de job ‘een persoonlijke touch’ te geven;

-       Een zeer grote mate van zelfstandigheid binnen de functie;

-       Bij voorkeur contract van 38u/week (onbepaalde duur) – ander arbeidsregime is bespreekbaar met een minimum van 4/5;

-       Salaris volgens paritair comité 329.01, barema L1;

-       Plaats van tewerkstelling: Leuven of het hoofdkantoor in Genk of Brussel.

-       Kilometervergoeding en omniumverzekering voor dienstverplaatsingen;

-       Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Solliciteren:

Stuur je sollicitatiebrief met cv (mét duidelijke motivatie voor de functie) ten laatste op 15 september per mail naar diana@vzwaif.be.

De sollicitatiegesprekken zullen op vrijdag 20 september in Genk plaatsvinden. Indien je voor een persoonlijk gesprek wordt uitgenodigd, word je daarvan uiterlijk op 18 september telefonisch of via e-mail verwittigd.

Voor meer informatie: contacteer Diana Zangari, vzw AIF+, 0486/72.56.29 Neem ook zeker een kijkje op de website: www.vzwaif.be.

Vzw AIF+ draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. We werven aan op basis van competenties en kwaliteiten en niet in functie van afkomst, leeftijd of geslacht.

Wat is AIF+?

Vzw AIF+ is een multiculturele koepelvereniging erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Onze Nederlandstalige sociaal-culturele verenigingen zijn actief in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel. Vzw AIF+ wil aan alle personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond de mogelijkheid bieden tot ontplooiing, emancipatie en participatie in Vlaanderen. Het verenigingsleven is daartoe een goede motor.

Vzw AIF+ biedt onder meer opleiding voor bestuursleden van lidverenigingen (kadervorming), begeleiding en ondersteuning van de lidverenigingen en hun besturen, educatieve en culturele activiteiten, projecten (rond tewerkstelling, onderwijs, armoede, etc.), documentatie, hulp- en leermiddelen (infotheek, uitlenen van materialen, brochures), het tijdschrift La Voce en de digitale nieuwsbrief met allerhande verenigingsnieuws. Vzw AIF+ vertegenwoordigt haar verenigingen bij verschillende overheden en in relevante overlegfora.