Opbouwwerker 50% Nieuwe Autoriteit in de wijk Kiel - Antwerpen

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen
Betaalde functie

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen (JEA) is actief in de Bijzondere Jeugdzorg in het arrondissement Mechelen en Antwerpen en maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

JEA zet zich actief in m.b.t. buurtwerking op het Kiel. Sinds anderhalf jaar krijgt dit mee vorm in het project ‘Nieuwe Autoriteit in de Buurt’ op ‘t Kiel. In samenwerking met de stad Antwerpen en andere partners implementeert JEA Nieuwe Autoriteit op buurtniveau. Zowel professionele partners (wijkteam Lokale Politie Antwerpen, scholen, Nova, KRAS, Stadsmakers, jeugddienst, Buurtsport, bib, CAW, Woonhaven, e.a.) als buurtbewoners engageren zich om verantwoordelijkheid op te nemen om van ’t Kiel een meer leefbare buurt te maken voor iedereen en een plek waar jongeren ontwikkelingskansen krijgen die ze verdienen. Om dit unieke project verder uit te werken zijn wij op zoek naar een enthousiaste opbouwwerker die de verbinding maakt met de verschillende actoren en hen samenbrengt in het dagelijks uitdragen van het gedachtengoed Nieuwe Autoriteit. Centraal in Nieuwe Autoriteit staat het installeren van een gedeelde waakzame zorg en verantwoordelijkheid. Dit vanuit de centrale principes:

 Het doorbreken van het isolement en het creëren van een breed ondersteunend netwerk (‘it takes a village to raise a child’)

 Het vergroten van de aanwezigheid en betrokkenheid van volwassenen (nabijheid)  Het investeren in de relatie met de jongeren, zodanig dat die niet alleen uit conflict bestaat

 Een duidelijke en vastberaden stellingname tegen geweld, risicovol en zelfdestructief gedrag (‘je hoeft niet te winnen, enkel vol te houden’)

 Het voorkomen van escalaties door meer controle over het eigen gedrag (‘ik heb geen controle over de ander, wel over mijn gedrag’) Opdracht

 Vanuit de principes van Nieuwe Autoriteit ben je aanwezig in de wijk Kiel en tevens het eerste aanspreekpunt voor bewoners en professionals m.b.t. de dagelijkse werking van dit project.

 Je neemt deel aan de intervisies voor professionals en buurtbewoners. Op termijn zit je deze zelf voor.  Je bent/wordt opgeleid tot trainer Nieuwe Autoriteit. Op termijn kan je trainingen zelfstandig geven.

 Je maakt deel uit van de projectgroep. In samenspraak met de andere leden van de projectgroep, de projectleider en de trainers Nieuwe Autoriteit, geef je richting aan het verdere verloop van dit traject en adviseer je de stuurgroep.

Wat verwachten we?

 Je bent een netwerker en werkt verbindend.

 Je bent sterk in vindplaatsgericht werken.

 Je bent sterk in cultuursensitief werken.

 Je bent mondeling communicatief sterk.

 Je bent sterk in het faciliteren en begeleiden van dialoog.

 Je werkt procesmatig en toch resultaatsgericht.

 Je draagt de principes van Nieuwe Autoriteit van nature uit.

 Je bent leergierig.  Out of the box denken vormt voor jou geen probleem.

 Kennis van Frans en Arabisch is een pluspunt.

 Kennis van de wijk Kiel is een pluspunt. 

Je bent bereid te werken in een flexibel uurrooster.

Wat bieden we?

 Contract 50% bepaalde duur

 Termijn: 01.09.18 tot 01.09.20

 Barema B1c (PC 319.01) met overname van relevante anciënniteit

 Flexibele uurregeling

 Werken binnen een uniek project met een grote maatschappelijke meerwaarde

 Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en vernieuwing

 Groeikansen binnen een stimulerende werkomgeving, gekenmerkt door overleg en teamwerking

 Een VTO-beleid gericht op zowel een gemeenschappelijk als individueel vormingsaanbod

Geïnteresseerd?

Stuur dan je CV en motivatie vóór 17.06.18 naar jobs.jeugdzorg.antwerpen@emmaus.be. Selectiegesprekken vinden plaats op 28.06.18 in de namiddag. Verdere vragen m.b.t. de functie-inhoud kan je stellen aan Goedele Plovie, pedagogisch directeur, goedele.plovie@emmaus.be, 0498/90.47.83.

Meer informatie over de organisatie vind je ook op www.jeugdzorgemmaus.be

VOLG ONS OP FACEBOOK

Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.