Vrijwillige juristen voor het Startpunt

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vrijwilliger

Wil jij je inzetten voor mensen op de vlucht? Wij zoeken gedreven vrijwilligers! 

 

OMSCHRIJVING

Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen ontvangt asielzoekers op de dag dat ze hun asielaanvraag doen bij de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel. We verwelkomen hen tijdens de middagpauze met een kom soep en met objectieve informatie over de asielprocedure in België.  Startpunt ondersteunt nu tijdelijk ook mensen die (nog) geen asiel aanvroegen en in Brussel verblijven door hen juridische informatie te geven. Dat doen we onder meer in de humanitaire hub in het Noordstation,-een samenwerkingsverband met verschillende NGO’s-, en in de chauffoir-winteropvang van het OCMW van Schaarbeek. We doen ook monitoring van de situatie in en rond het Brusselse Noordstation. Om deze werkingen te versterken zoeken we juristen met kennis van het vreemdelingenrecht.  In de hub geven we individueel eerstelijnsadvies, samen met de Commission d’Aide Juridique van de Franstalige balie van Brussel. In Startpunt en in de chauffoir geven we basisinformatie terwijl de mensen aan tafel zitten. Tijdens de avondlijke monitoringsrondes kan er zijdelings ook informatie worden verstrekt aan de migranten.

TAKEN

- Je geeft basisinformatie aan asielzoekers in het Startpunt of aan migranten in de hub, de chauffoir of rond het Noordstation.Dit doe je op basis van flyers van vluchtelingenwerk, in het Engels, Frans of met een vertaler.

- Je geeft vorming aan andere informatievrijwilligers in het Startpunt. Niet alle informatievrijwilligers zijn immers specialisten, soms komen er vragen waar ze het antwoord niet op weten. Deze vragen opvangen en meewerken aan de bijscholing van vrijwilligers is een blijvende uitdaging;

- Je maakt updates van de meest pertinente vragen van asielzoekers die input kunnen vormen voor het beleidswerk van Vluchtelingenwerk.

  

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

 

- Je hebt goede kennis van het vreemdelingenrecht en de asielprocedure, met specifieke aandacht voor de Dublin-verordening.

- Je bent sociaal vaardig

- Je kunt goed luisteren

- Je hebt goede kennis van het juridische vakjargon in het Frans of Engels, liefst in beide talen.

  

WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

- Wil je basisinformatie geven in het Startpunt? Dan kan dat op een middag naar keuze tijdens de week, van 12 tot 13 uur, op de Antwerpsesteenweg 34 in 1000 Brussel (dicht bij het Noordstation).

- Wil je vorming geven aan de informatievrijwilligers van het Startpunt? Dan zijn de werktijden en -plaats af te spreken.

- Wil je basisinformatie geven in het Chauffoir? Dan is dat op donderdag 13.30 -14.30 uur, Trooststraat 70 in 1030 Schaarbeek.

- Wil je meewerken aan de juridische eerstelijnsdienst in het Noordstation? Dan kan dat op maandag, dinsdag of vrijdag van 15 tot 17 uur.

- Wil je meegaan met de monitoringsronde? Dan is dat op dinsdag of donderdag van 18u30 tot 20u30, in het Noordstation en het Maximiliaanpark

 

WIJ BIEDEN JE 

- Contact met asielzoekers, vluchtelingen en/of migranten

- Een boeiende werkomgeving met collega-vrijwilligers en professionelen

- Een introductiesessie

- Een vrijwilligersverzekering

- Indien gewenst: vergoeding van openbare vervoerskost

INTERESSE?

Je kandidatuur kan je – met een korte motivatie – bezorgen aan Geert Bossaerts via geert@vluchtelingenwerk.be

Wij nemen dan spoedig contact met je op.

 

WAT IS VLUCHTELINGENWERK?

 Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen, maar met een vijftigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We zijn ook actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. 

Meer info op www.vluchtelngenwerk.be