Vrijwilliger Ondersteuner Campagne

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vrijwilliger

Heb je een hart voor de integratie van vluchtelingen in onze samenleving? En wil je ervaring opdoen met campagne en bewegingswerk?  Vluchtelingenwerk zoekt gedreven vrijwilligers die de campagne Gastvrije Gemeente mee willen ondersteunen.

 

OMSCHRIJVING

23 januari start onze vijfde Gastvrije Gemeente Campagne. Deze campagne bundelt kleine en grote, gastvrije initiatieven in Vlaanderen. Ze maakt mensen en organisaties die zich voor vluchtelingen en asielzoekers inzetten zichtbaar en inspireert anderen om zelf ‘iets gastvrij’ te doen. We laten zien dat er al heel wat gebeurt. En dat verschillende lagen van de samenleving zich inzetten om asielzoekers en vluchtelingen gastvrij te verwelkomen. We brengen een breed publiek op een positieve manier in contact met initiatieven voor en met asielzoekers en vluchtelingen. Zo creëren we samen een groot draagvlak voor een warm en gastvrij welkom aan asielzoekers en vluchtelingen. Als ondersteuner campagne ga je mee op zoek naar gastvrije initiatieven voor vluchtelingen en asielzoekers van scholen, verenigingen, bedrijven, individuen, culturele centra, jeugdverenigingen, bibliotheken enz. via deskresearch en netwerking (kranten, online). Je contacteert deze initiatieven, vertelt hen over de campagne en overtuigt hen om hun initiatief te registreren op www.gastvrijegemeente.be.

 

TAKEN

-     Je gaat op zoek naar gastvrije initiatieven voor vluchtelingen en asielzoekers door scholen, verenigingen, bedrijven, individuen, culturele centra, jeugdverenigingen, bibliotheken enz. in Vlaanderen en Brussel via deskresearch (kranten, online) en netwerking. 

-       Je contacteert deze initiatieven telefonisch en via e-mail, vertelt hen over de campagne en overtuigt hen om hun initiatief te registreren.

-       Je gaat op zoek naar inspirerende en kwalitatieve gastvrije initiatieven die hun verhaal willen doen. We willen immers inspirerende good practices verzamelen en verspreiden via de website (getuigenissen, quotes, ervaringen, enz.)

 

VAARDIGHEDEN

-       Je kan goed werken met online gedeelde bestanden, microsoft outlook en excel.

-       Je kan gegevens overzichtelijk en punctueel bijhouden.

-       Je communiceert mondeling en schriftelijk vlot.

-       Je bent communicatief, zowel mondeling als schriftelijk

-       Je bent vlot aan de telefoon en weet mensen te enthousiasmeren

-       Je hebt een goede kennis van het middenveld 

 

WERKTIJDEN

Je kan je minstens één dag per week vrijmaken in de periode 1 februari tot 31 maart.

 

WERKPLAATS

Je kunt van thuis uit werken, of vanuit het kantoor van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel. Dat bevindt zich op wandelafstand van het Noordstation.

 

WIJ BIEDEN JE

-       Een forfaitaire vergoeding van 30 euro per dag

-       Vrijwilligersverzekering

-       Dank en erkenning van de medewerkers van Vluchtelingenwerk

INTERESSE?

Mail je kandidatuur en een korte motivatie naar thomas@vluchtelingenwerk.be.

Voor meer info over deze vrijwilligersvacature kan je terecht bij Thomas Pieters via thomas@vluchtelingenwerk.be of 02 225 44 17.

 

WAT IS VLUCHTELINGENWERK?

 Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We werken mee aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. 

WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE

Vluchtelingenwerk wil graag dat onze vrijwilligers een afspiegeling zijn van onze maatschappij. We werken daarom aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid en moedigen kansengroepen, zeker vluchtelingen en asielzoekers, aan om zich aan te melden.