Vrijwilligers Jongerenwerking Nederlands oefenen

Vluchtelingenwerk
Vrijwilliger

Wil jij je inzetten voor mensen op de vlucht? Wij zoeken gedreven vrijwilligers!

OMSCHRIJVING

Vluchtelingenwerk gaat een project indienen bij het Agentschap Inburgering en Integratie met de doelgroep jongvolwassen asielzoekers (20- 25 jaar) die in Brussel Nederlandstalig onderwijs volgen en Nederlands willen oefenen in het weekend en in de schoolvakanties. De jongeren missen immers vooral in die periodes activiteiten waarbij ze Belgische leeftijdsgenoten ontmoeten en Nederlands oefenen. We willen activiteiten in Brussel en daarbuiten aanbieden, zodat deze jongeren verschillende plaatsen in Vlaanderen en groepen jongeren leren kennen, wat kan helpen bij hun verdere integratie.

TAKEN

We zijn op zoek naar groepen jongeren en jeugdorganisaties die tussen november 2017 en maart 2019 meerdere activiteiten met deze jongeren willen organiseren tijdens weekends en schoolvakanties. Sport, muziek, cultuur, een stadswandeling, samen koken… Belangrijk is dat de asielzoekers bij de activiteiten Nederlands kunnen praten. De organisatie van de activiteit wordt door de lokale groep gedaan, maar de kosten van de activiteit kunnen volledig betaald worden met de subsidie die we voor dit project krijgen.

VAARDIGHEDEN

- Sociaal vaardige en creatieve groep
- Openstaan voor andere culturen
- Ervaring in het organiseren van activiteiten met jongeren
- Nederlands als moedertaal hebben en algemeen Nederlands spreken

WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

- Je bepaalt in overleg met de projectcoördinator bij de start van volgend schooljaar wanneer en hoe dikwijls je groep zich wil engageren.
- De activiteiten kunnen doorgaan in jouw gemeente of stad of op verplaatsing.

WIJ BIEDEN

— Boeiend contact en culturele uitwisseling met jonge asielzoekers en vluchtelingen
— Budget voor het organiseren van activiteiten die binnen het project passen

INTERESSE?

Je kandidatuur kan je bezorgen via geert@vluchtelingenwerk.be of 02/225 44 00. Zij neemt dan spoedig contact met je op.

WAT IS VLUCHTELINGENWERK?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen, maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We zijn ook actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.

Vluchtelingenwerk wil graag dat onze vrijwilligers een afspiegeling zijn van onze maatschappij. We werken daarom aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid en moedigen kansengroepen aan om zich aan te melden.