Vrijwilligersvacature: ervaren woninginspecteurs (op rust)

ORBIT vzw, Werkgroep Migranten van de Verenigde Protestantse Kerk in België en Uitgeverij Halewijn
Vrijwilliger

Na hun erkenning moéten vluchtelingen en subsidiair beschermden hun (nood)opvangplaats binnen de twee maanden verlaten. Hun zoektocht naar een eigen huurwoning is echter verre van gemakkelijk. Veel vluchtelingen worden daarom bijgestaan door ‘buren’: lokale vrijwilligers, vzw’s, en huiseigenaars die een netwerk rond hen opbouwen en mee op zoek gaan naar hun nieuwe thuis. Het project ‘Woning gezocht, buren gevonden’ ondersteunt deze lokale burgerinitiatieven in hun zoektocht naar huisvesting voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Het is een project van ORBITvzw, de Werkgroep Migranten van de Verenigde Protestantse kerk in België en Uitgeverij Halewijn.

Een huurwoning conform de Vlaamse Wooncode is een noodzakelijke voorwaarde om als huurder beroep te doen op de Vlaamse huursubsidie, of om als huiseigenaar je woning te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor. Een heel aantal huurwoningen blijkt na inspectie ongeschikt. Ook kan deze procedure lang aanslepen. Om te voorkomen dat lokale vrijwilligers kostbare tijd en moeite verliezen zoeken wij in het kader van dit project vijf ervaren woninginspecteurs (op rust) die potentiële huurwoningen op vrijwillige basis willen bezoeken en controleren in hun provincie. Dit geeft lokale initiatieven de kans om de nodige herstellingen vooraf uit te voeren of onmiddellijk op zoek te gaan naar een andere geschikte woning.

Wat verwacht ORBIT vzw van de vrijwillig(st)er?

De vrijwillig(st)er is bereid om – in samenspraak met lokale initiatieven – potentiële huurwoningen binnen zijn of haar provincie vrijwillig te gaan inspecteren. Het is belangrijk dat lokale initiatieven na elke inspectie een concreet beeld hebben van de hoeveelheid werk en de materiële kostprijs van de nodige herstellingen. Nadat het lokaal initiatief in contact is gebracht met de vrijwillig(st)er, gebeurt de verdere communicatie onderling. De vrijwillig(st)er houdt ORBITvzw op de hoogte van de afspraken met lokale initiatieven en rapporteert kort na elk bezoek de resultaten van de inspectie en zijn/haar aanbevelingen.

Wat heeft ORBIT vzw de vrijwillig(ster) te bieden?

Een goede samenwerking met en ondersteuning door het ORBIT vzw team. Een leerrijke ervaring rond de woningnood van erkende vluchtelingen en de werking van lokale burgerinitiatieven.

ORBIT vzw houdt zich aan de wettelijke voorschriften inzake de organisatie van vrijwilligerswerk en biedt de daaraan verbonden wettelijke onkostenvergoedingen en verzekeringen.

ORBIT vzw
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
België

Meer info of interesse?

Je kan meer informatie vragen aan Nils Luyten (0472/65.52.45) of meteen je CV sturen, samen met een korte motivatie en toelichting over je verwachtingen, naar ORBIT vzw t.a.v. Nils Luyten nils@orbitvzw.be of ORBIT vzw. Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. Je krijgt spoedig antwoord.