Bezorgd Om Mensen

De vzw Bezorgd Om Mensen, afgekort B.O.M., bestaat uit twee werkgroepen of afdelingen:

  • De werkgroep voor kansarmen
  • De werkgroep RUIMTE, speelpleinwerking voor jongeren van 3 tot 21 jaar.

Bezorgd om Mensen vindt ontwikkelingssamenwerking zeer belangrijk en heeft hiervoor een aparte organisatie opgestart.

http://www.bezorgdommensen.be

Activiteiten

Bezorgd om mensen doet aan hulpverlening voor alle behoeftigen. Sinds 1990 werd Bezorgd om Mensen opgenomen in het netwerk van Welzijnszorg. De werking rust op twee peilers: 1. noden hier en 2. speelpleinwerking voor andersvalide kinderen.

De vluchtelingen kunnen, net als alle andere behoeftigen, een beroep doen op de eerste peiler. Kledij en klein meubilair wordt gerecycleerd en ter beschikking gesteld voor een klein bedrag in de tweedehandswinkel. Met de opbrengst wordt, driemaal per week, gratis voeding verdeeld. Zo’n 300 personen doen een beroep op B.O.M. Rond de 60% zijn vluchtelingen . Mensen uit de doelgroep zetten zich ook in als vrijwilliger.

Bezorgd om Mensen organiseert schooltaakbegeleiding voor allochtonen. De kinderen die meekomen, worden apart opgevangen. Wanneer vluchtelingen met vragen zitten over de procedures, tracht Zuster Paula hen, zo goed als kan, bij te staan. B.O.M. tracht de mensen dan op de juiste wijze door te verwijzen.

Bezorgd om Mensen organiseert een korte opvang voor daklozen. Behoeftigen zonder onderkomen kunnen er terecht voor maximum veertien dagen.

Samenstelling

Bezorgd om Mensen is een autonome vrijwilligersorganisatie, erkend door de Vlaamse overheid en steunt alleen op vrijwilligers. Begin 2008 waren ze met vijfendertig. Ze zetten zich drie dagen per week belangeloos in. Zuster Paula heeft de dagelijkse leiding. 
Meer informatie vindt u op de website.

partners:

  • Welzijnsschakel
  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  • OCMW Tienen
  • CAW Hageland
  • Kringwinkel Hageland
  • Begeleid Wonen, Tienen
  • Voedselbanken
  • BIRB

Contactgegevens

Slachthuisstraat 4
3300 Tienen
+32 (0) 16 81 03 51
bezorgdommensen@skynet.be