Vrijwilligers voor mensen op de vlucht
Gastvrij Netwerk Versterkt
I.s.m. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en dankzij de steun van Cera werkt Gastvrij Netwerk van juli 2019 t.e.m. december 2021 aan een leerplatform voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht. Het leerplatform zet in op de ondersteuning en versterking van de vrijwilligersverenigingen van het Gastvrij Netwerk.
Projectcoördinator
Griet - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Griet Jacques

coördinator Beweging - Gastvrij Netwerk

Gastvrij Netwerk versterkt vrijwilligers voor mensen op de vlucht

Dankzij de steun van Cera werkt Gastvrij Netwerk i.s.m. Vluchtelingenwerk Vlaanderen van juli 2019 t.e.m. december 2021 aan een leerplatform voor de vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven. Het project leidde ook tot een duurzaam samenwerkingsverband tussen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Gastvrij Netwerk en een versterkte wisselwerking tussen praktijk en beleid op integratiethema’s.

Griet Jacques is coördinator van dit project en zet in op de ondersteuning en versterking van de vrijwilligersverenigingen van het Gastvrij Netwerk. De uitkomst is dat het Gastvrij Netwerk als ‘platform van verenigingen en burgerinitiatieven’:

  • informeert over nieuws uit het netwerk en de bredere sector, projectoproepen en andere steunmogelijkheden, het vormingsaanbod voor vrijwilligers, rapporten en beleidsaanbevelingen;
  • informatie verzamelt en instrumenten ontwikkelt die vrijwilligers in hun vrijwilligerswerk kunnen gebruiken;
  • thematische vormingen organiseert en elke eerste donderdag van de maand een intervisie voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht mogelijk maakt;
  • innoveert met projecten die inzetten op kwaliteit en versterking van lokale samenwerkingsverbanden met en voor vluchtelingen;
  • signalen verzamelt uit de praktijk en samen met het beleidsteam van Vluchtelingenwerk Vlaanderen aan beleidswerk doet. - beweging helpt maken;
  • de leden van Gastvrij Netwerk nemen deel aan het bewegingswerk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, bv bij Wereldvluchtelingendag 2021 en als satelietpunten op de Refugee Walk 2021.  
     
In samenwerking met
Logo Cera

De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke informatie over het project valt bij de leden van het project zelf. 
Vluchtelingenwerk is niet verantwoordelijk voor fouten.