Boek: Rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België

door Dimitri

Veel kinderen migreren zonder hun ouders naar België. Dit boek zoekt constructief mee naar een adequate bescherming van de rechten van deze kinderen; een regelgevend kader dat ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’ op de eerste plaats als kinderen beschouwt. Vertrekkend vanuit het kind of de jongere zelf, kijkt het boek naar boven met de vraag: ‘welke juridische regels zijn op hem of haar van toepassing, of zouden dit moeten zijn?’. Enkele medewerkers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen mochten hier met trots aan meewerken.

Het boek:

  • schetst een globaal beeld van de rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België, door het samenbrengen van verschillende rechtsdomeinen (asielrecht, migratierecht, familierecht, jeugdrecht, onderwijsrecht);
  • heeft een juridische hoofdinsteek, maar ook andere disciplinaire perspectieven komen aan bod (de pedagogie, het sociaal werk, de tolkwetenschap, ...);
  • is zowel theoretisch als praktisch georiënteerd.

Je kan het boek hier bestellen