Collega in de Kijker: Griet

door Dimitri

Vandaag zetten we een collega in de kijker. We interviewen een medewerker en vragen naar zijn of haar verhaal bij Vluchtelingenwerk. Griet coördineert het project ‘Gastvrij Netwerk Versterkt vrijwilligers voor mensen op de vlucht’ waarbij zij voor en met de vrijwilligersorganisaties van Gastvrij Netwerk aan een leerplatform werkt.

"Mijn functie binnen Vluchtelingenwerk is wat atypisch", zegt Griet, "omdat ik mijn focus op Gastvrij Netwerk vzw. Dit is een netwerk van vrijwilligersorganisaties - vzw's en feitelijke verenigingen - voor wie ik aan een leerplatform werk. Ik wil hen de mogelijkheid geven om van elkaar te leren,om kennis en ervaringen uit te wisselen."

“Dat doe ik door vormingen en netwerkdagen te organiseren, te werken aan een netwerk van experten rond het Gastvrij Netwerk. Het Gastvrij Netwerk is een platform voor lokale vrijwilligersorganisaties die mensen op de vlucht verwelkomen en op weg helpen. Er zijn in Vlaanderen en Brussel heel veel mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor mensen op de vlucht. Vaak worden ze ingezet in sociaal werk, maar zelden erkend en gewaardeerd voor wat ze doen.”

"Er zijn in Vlaanderen en Brussel heel veel mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor mensen op de vlucht"

“Eerlijk gezegd kende ik als trajectbegeleider het werk van vrijwilligers ook niet, of althans de omvang ervan niet. Nu besef ik dat veel van wat reguliere diensten niet (kunnen) doen bij vrijwilligers terecht komt. Verder verzorg ik de nieuwsbrief, verzamel info en deel die met het netwerk, schrijf projecten die we met vrijwilligersorganisaties uitvoeren, ...  Die input van de eerste lijn neem ik mee in beleids- en bewegingswerk door nauwe samenwerking met mijn collega’s in Vluchtelingenwerk. Het is een surplus om zo’n team rond me te hebben!”

Achtergrond

Griet studeerde taal- en letterkunde (Engels-Nederlands) aan de Ugent en startte na haar studies al snel als NT2-leerkracht. Op die manier kwam ze in contact met nieuwkomers. Ze combineerde die eerste job met een masteropleiding Cultures and Development Studies en haar interesse in de verhalen van nieuwkomers groeide alleen maar (hoe komen ze in België aan en herbouwen ze hun leven).

In 2014 begon Griet als trajectbegeleider bij bon vzw, nu deel van het Agentschap Integratie & Inburgering. Daar leerde ze heel wat bij: traject van nieuwkomers, de psychosociale impact van migratie, de uitdagingen voor minderjarige nieuwkomers, sociale kaart van Vlaanderen en Brussel, etc. In de zomer van 2019 kwam ze uiteindelijk bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen terecht. "Ik geloof ook echt in bottom-up werk, waarbij het basiswerk de motor is voor beleidsveranderingen"

“Het is een uitdaging om voortdurend de vinger aan de pols te houden,” legt Griet uit. “Het is heel interessant om alle niveaus in werking te zien: van basiswerk tot beleidswerk. Ik geloof ook echt in bottom-up werk, waarbij het basiswerk de motor is voor beleidsveranderingen. We starten dit jaar met het beleidsteam van Vluchtelingenwerk een participatief beleidstraject waarbij we vanuit de vrijwilligersorganisaties starten en hen meenemen in het hele parcours. Benieuwd wat daaruit voortkomt.”

Uitdagingen & toekomst

Een netwerk betekent veel stemmen die niet altijd overeenstemmen. “Elke persoon die ik ontmoet in de job is gedreven om de rechten van mensen op de vlucht te beschermen,” verklaart Griet. “Maar hoe we dat moeten doen, ziet niet iedereen op dezelfde manier. Voor mij is het de uitdaging om die stemmen samen te brengen, soms te bemiddelen. Bovendien zie ik hoe de sector zo versnipperd is. Dat vind ik jammer.”

“Ik kan nog veel groeien en heb het voorbije anderhalf jaar heel wat bijgeleerd. De bedoeling is om het wel te blijven combineren met het werk waarbij ik nieuwkomers ook in het echt ontmoet. Ik geef NT2-les en werk als co-begeleider voor Mind-Spring (en psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen dat werkt op weerbaarheid en toekomstperspectief). "Zolang ik maar gedreven blijf!” Op die manier blijf ik in contact met de mensen voor wie we het doen. Het geeft mij veel inzicht in hun leefwereld. Zolang ik maar gedreven blijf!”

 

Meer informatie over het Gastvrij Netwerk vind je hier