In de zorg - Uit de zorgen: dialoogtafels

door Dimitri

Met het project In de Zorg - Uit de Zorgen proberen acht samenwerkende vluchtelingen-, zorg- en arbeidsmarktorganisaties vluchtelingen te begeleiden naar een baan of stage in de zorgsector. 

In 2015 kreeg Europa te maken met een grote instroom van vluchtelingen. Voor hun succesvolle integratie is het hebben van werk een belangrijke voorwaarde. Vaak krijgen ze te maken met obstakels bij het vinden daarvan. Tegelijkertijd kampt de zorgsector in zowel België, Nederland als Duitsland met een toenemend gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. Met het project In de Zorg - Uit de Zorgen proberen acht euregionaal samenwerkende vluchtelingen-, zorg- en arbeidsmarkt met organisaties bij te dragen aan een oplossing voor beide uitdagingen.

Vluchtelingen die oorlog of vervolging zijn ontvlucht, proberen hier hun leven weer op te pakken. Zodra ze in de regio zijn gesetteld, willen ze hier een toekomst opbouwen. Ze hopen in Nederland, België of Duitsland weer aan het werk te kunnen, en de meesten zijn zeer gemotiveerd.

Bouwen aan de toekomst

Obstakels op de weg naar werk: Erkende vluchtelingen lopen in de maatschappij tegen allerlei obstakels aan. Zeker ook bij het zoeken naarwerk in de zorgsector. Tegelijkertijd kampen (vooral) verzorgingstehuizen en de thuiszorg met een tekort aan verzorgend, verplegend en ander personeel. 

De gezondheidszorg is sterk geïnstitutionaliseerd en aan strakke protocollen gebonden. Daarnaast ondervinden vluchtelingen vaak communicatieproblemen. Je hebt een behoorlijke talenkennis nodig om goed te kunnen communiceren in de zorg. Ook spelen allerlei culturele verschillen, bijvoorbeeld in de omgang tussen mannen en vrouwen.

Meer informatie?

projectbrochure.pdf

Partners