Jobcoaches: de moeilijke tocht naar werk

door Dimitri

Twee jaar geleden kwam Farouk (48 jaar) met zijn vrouw en twee kinderen in België aan. Hij was op de vlucht voor de oorlog in Syrië. Hij kwam uit Darayya, een stad vlakbij Damascus. Na zijn asielprocedure in ons land te doorlopen, ging hij op zoek naar werk. Zijn zoektocht verloopt moeizaam. Farouk beheerst de Nederlandse taal onvoldoende, maar jobcoach Inke ondersteunt hem en zorgt dat hij de hoop niet opgeeft.

In ons gemeenschappelijk project ‘Jobcoaches’ met de VDAB helpen twintig jobcoaches vluchtelingen in hun zoektocht naar werk. Zij zijn vrijwilligers met ervaring met onze arbeidsmarkt en komen uit alle Vlaamse provincies en Brussel. Wanneer erkende vluchtelingen op zoek gaan naar een job, loopt dat niet altijd van een leien dakje. Vaak hebben ze wel een idee over wat ze willen bereiken, maar worden dan geconfronteerd met een harde realiteit. Deze vrijwillige jobcoaches schatten de motivaties en competenties van de nieuwkomers in, zoeken mee naar manieren om obstakels te overwinnen, en leggen contact met mogelijke werkgevers.

Mensen op de vlucht zoals Farouk ondervinden vaak problemen om hier werk te vinden. Je moet vaak Frans en Nederlands kunnen. Het is niet gemakkelijk om binnen twee jaar de Nederlandse taal goed te beheersen. Als vluchteling heb je tijdens je asielprocedure en erna met je zoektocht naar een woning en werk weinig tijd om Nederlandse lessen te volgen.

Nochtans heeft Farouk een doctoraat in de Franse literatuur, maar om werk te vinden in Vlaanderen verwachten werkgevers vaak het Nederlands al heel goed te beheersen. Op dit ogenblik geeft hij Franse les in een middelbare school in Diest. Hij vervangt een leerkracht acht uur per week met een tijdelijk contract. Farouk doet ook freelancewerk bij TINC[1], een taalinstituut waarin hij vertaling en taalcoaching doet in het Frans. Maar hij kan niet blijven werken als freelancer door de onzekerheid en onkosten. Hij heeft nood aan een vast inkomen.

Meer info

Voor meer informatie over dit project of vragen over de jobcoach bij jou in de buurt, kan je contact opnemen met aarnout@vluchtelingenwerk.be, tel. 02/225 44 00 of surf naar onze website.

Met de steun van

 [1] Talk in Company