Juridische helpdeskvraag van de maand (oktober 2017)

door anoniem

Moet een asielzoeker die in de opvang verblijft en werkt een deel van zijn loon afstaan?

Asielzoekers die werken en in de opvang van Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers, verblijven moeten volgens de Belgische wetgeving inderdaad een bijdrage betalen voor die opvang. Een vast percentage per inkomensschijf bepaalt de grootte van de bijdrage:

- voor de eerste inkomensschijf, tot 79,99 euro, hoeven ze geen bijdrage te betalen.

- voor het inkomen tussen 80 – 149,99 euro betalen ze 35% (= 24,5 euro)

- voor het inkomen tussen 150 – 299,99 euro betalen ze 50% (= 75 euro)

- voor het inkomen tussen 300 – 499,99 euro betalen ze 65% (= 129,99 euro)

- voor het inkomen dat hoger is dan 500 euro betalen ze 75% (= 75% op het bedrag boven de 500 euro)

De asielzoeker die de bijdragen betaalt, heeft voor het overige dezelfde rechten op vlak van opvang als asielzoekers die niet werken. Het is dus niet toegelaten dat de opvangstructuur ook nog voorzieningen of rechten zou afnemen of beperken.

Wanneer de asielzoeker een arbeidscontract heeft van onbepaalde duur of van minimum zes maanden, én hij of zij verdient meer dan het leefloon, kan de opvang ook stopgezet worden. Dat kan pas nadat de asielzoeker voor de tweede keer een loon ontvangen heeft. Hij of zij krijgt in dat geval twee maanden om de opvangplaats te verlaten en een eigen woning te zoeken. Als hij of zij tijdens die periode werkloos wordt, kan hij verder in de opvang blijven. Als hij of zij werkloos wordt nadat hij of zij de opvang al verlaten heeft kan dat niet meer en zal het OCMW bevoegd zijn om steun te verlenen zolang de asielprocedure nog loopt.

Jonge asielzoekers die een studentenjob doen, hoeven geen bijdrage te betalen. Voor hen heeft Fedasil een uitzondering voorzien.