Mensen Onderweg: een project voor mensen op de vlucht

door Dimitri

Mensen Onderweg bundelt in de loop van het najaar 2020, activiteiten rond mensen op de vlucht (van hun thuisland tot België) en nu nog steeds onderweg om zich een plaats te verwerven in onze maatschappij. Getuigenissen, kennis en ervaringen worden zowel op het podium gedeeld via muziek, voordrachten, film en theater als via allerlei workshops. Een divers programma voor jong en oud en iedereen tussenin.

Meer informatie

Meer info over dit project en alle activiteiten vind je op www.kortrijk.be/mensen-onderweg

Flyer