TAALHULPENdag: Een kans voor anderstalige nieuwkomers

door Dimitri

Op vrijdagnamiddag 28 augustus 2020 hield Vluchtelingenwerk Vlaanderen in samenwerking met Brussel Onthaal en Groep INTRO een informatiesessie over de gratis opleiding tot taalhulp. 

Taalhulpen zijn mensen die meertalig zijn en het Nederlands goed beheersen en tolken. "Doel van dit pilootproject is enerzijds jongeren die al tolken erkenning bieden en toekomstperspectieven geven als gecertifieerd sociaal tolk.' legt Veronique, medewerker onderwijs bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen uit. 'Anderzijds biedt het de kans om na te gaan of tolken meer gebruikt zullen worden in het Brusselse OKAN-onderwijs indien ze gratis ter beschikking staan.'

In januari 2020 was er een gesprekstafel met vele betrokken actoren rond OKAN Brussel. De Okanscholen kaarten daar het probleem van de tolken aan. 'Doel van dit pilootproject is jongeren die al tolken erkenning bieden en toekomstperspectieven geven'

De kostprijs was dit schooljaar plots veel hoger omdat de middelen van verhoogde tegemoetkoming door de Vlaamse Gemeenschapscommissie al vrij snel op waren in 2019, wat het onmogelijk maakte om met de gecertificeerde tolken te werken voor alle gesprekken. De scholen gebruiken daardoor vrijwillige gelegenheidstolken voor oudercontacten en gesprekken met leerlingen.

'We willen de rijkdom aan capaciteiten die bij leerlingen in het OKAN-onderwijs aanwezig zijn in de verf zetten via dit initiatief,' aldus Veronique. 'We bieden de jongeren met taalvaardigheid, die ooit zelf in OKAN zaten, de kans om voor OKAN Brussel te tolken als taalhulp.' 

'We zien hierin een mogelijkheid om anderstalige jongeren met een vluchtverhaal in hun kracht te versterken en hen een erkende rol te geven in de maatschappij, vooral dan in het onderwijs. We laten hen kennismaken met de mogelijkheden die ze vanuit deze opleiding krijgen. Zo kwamen we tot het idee om op zoek te gaan naar een manier om deze vrijwillige tolken een opleiding te geven zodat ze ook een vergoeding krijgen voor hun tolkopdracht.'

Op zoek naar middelen

De jongeren in dit traject zullen na het slagen, gratis en specifiek in het Brussels OKAN- en vervolgonderwijs kunnen worden ingezet. De middelen voor de betaling van de tolkvergoeding voor Brusselse scholen wordt gezocht bij diverse instanties.

Uit een bevraging van de Brusselse OKAN-scholen blijkt het over minimaal 190 gesprekken te gaan per schooljaar. Dit zou aan 15 euro per uur het totale budget voor deze OKAN-scholen op ongeveer 4000 euro brengen.

Flyer