De situatie van Palestijnse terugkeerders naar Gaza en Libanon – een lokaal perspectief
Vorming 3

Palestijnse verzoekers om internationale bescherming komen niet altijd in aanmerking voor bescherming. Na een afwijzing van hun verzoek om internationale bescherming ontvangen zij een bevel om het grondgebied te verlaten, en worden zij geacht terug te keren naar hun land van herkomst.

Wat zijn de terugkeermogelijkheden? Hiervoor geven we het woord aan een lokale expert uit Palestina

Voor wie?

Advocaten en professionele (en vrijwillige) hulpverleners die in hun werking regelmatig in contact komen met verzoekers om internationale bescherming van Palestijnse afkomst, en inzicht willen krijgen in de terugkeerperspectieven voor deze groep.

Wanneer?

Woensdag 22 juni van 19u tot 20u30

Praktisch

Het evenement zal doorgaan in het Engels. Het evenement is betalend, en kost €10 per inschrijving.

  • Inschrijven kan je hier 
  • De vorming is gratis voor vrijwilligers en leden van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  • Na inschrijving en bij ontvangst van het inschrijvingsbedrag ontvang je een bevestigingsmail

OVB punten zijn aangevraagd voor deze vorming.

Op de dag van de vorming ontvang je een mail met de zoomlink.

Programma

Veel verzoekers om internationale bescherming in België zijn afkomstig uit Palestina. In 2021 wijzigde het Belgische beschermbeleid voor mensen van Palestijnse afkomst sterk. Er worden nog steeds weigeringsbeslissingen afgegeven, waardoor sommige mensen van Palestijnse afkomst geacht worden terug te keren.

  • Wat zijn de terugkeerperspectieven voor mensen van Palestijnse afkomst die naar Gaza moeten terugkeren?
  • Wat zijn de terugkeerperspectieven voor mensen van Palestijnse afkomst die naar Libanon moeten terugkeren?
  • Welke praktische obstakels zijn er bij een terugkeer?
  • Hoe worden terugkeerders behandeld door de verschillende actoren?

Door wie?

Wordt later nog aangekondigd.

Startdatum
Einddatum
Type event
Evenement
Locatie

Online