Conferentie ‘Hoe halen we op de opvang uit de crisis?' | Conférence ‘Comment sortir de la crise de l’accueil ?'
Inschrijving / Enregistrement
Programma:
09u – 09u20: Verwelkoming
09u20 – 09u30: Inleiding
09u30 – 10u00: Keynote speech
10u00 – 11u15: Panelgesprek 1
11u15 – 12u30: Panelgesprek 2
12u30 – 13u30: Lunch
13u30 – 15u30: Werkgroepen
15u30 – 16u: Koffiepauze
16u00 – 16u15: Toelichten bevindingen workshops
16u15 – 16u30: Repliek door Nicole de Moor, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
16u30 – 16u45: Slotwoord
16u45 – 18u: Receptie

Dankjewel om je in te schrijven vóór woensdag 30 november want de plaatsen zijn beperkt.

Gelieve hieronder aan te geven of je het ochtendprogramma wil bijwonen en wat jouw eerste en tweede keuze zijn bij de werkgroepen.
We proberen je, rekening houdend met het aantal inschrijvingen, toe te wijzen aan een werkgroep van jouw keuze.
 
Programme:
09:00 – 09:20: Accueil
09:20 – 09:30: Introduction
09:30 – 10:00: Discours d'ouverture
10:00 – 11:15: Table ronde 1
11:15 – 12:30: Table ronde 2
12:30 – 13:30: Lunch
13:30 – 15:30: Groupes de travail
15:30 – 16:00: Pause-café
16:00 – 16:15: Exposé des conclusions des groupes de travail
16:15 – 16:30: Réaction de Nicole de Moor, Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration
16:30 – 16:45: Conclusion
16:45 – 18:00: Réception

Merci de vous inscrire au plus tard le mercredi 30 novembre car les places sont limitées.

Veuillez indiquer ci-dessous si vous souhaitez assister au programme du matin ainsi que votre premier et second choix concernant les groupes de travail.
Nous essayons de vous affecter à un groupe de travail de votre choix, en tenant compte du nombre d'inscriptions.
Ik neem deel aan volgende onderdelen/ Je participe au programme suivant
GDPR en Privacy / RGPD et Confidentialité
Foto's waarop ik voorkom mogen door de organisatie gebruikt worden / Les photos sur lesquelles j'apparais peuvent être utilisées par l'organisation
Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord / J'ai lu et accepté la déclaration de confidentialité