Gastvrij Sint-Truiden & inloophuis Masala

Onthaal van nieuwkomers, opvang in het onthaalhuis Masala en activiteiten als huiswerkbegeleiding en praatgroepen.

Het onthaalhuis van Gastvrij Sint-Tuiden wordt MASALA genoemd. Masala is de naam van een kruidenmengeling. Het verwijst naar de aanwezigheid van de verschillende cul-uren die onze samenleving kruiden. Het huis staat bij de vluchtelingen bekend voor zijn laagdrempeligheid. Vluchtelingen kunnen er terecht voor tal van aktiviteiten georganiseerd en gedragen door onze vrij-willigers. De uitgebreide takenbundel is het antwoord op de vragen en behoeften waar-mee vluchtingen geconfronteerd worden. Onderaan enkele van onze voornaamste taken.

 

Geschiedenis

'Gastvrij Sint-Truiden' ontstond in 1993 als reactie op de toen zeer racistische sfeer in Sint-Truiden.  Droevig hoogtepunt hiervan was de molotov-aanslag tegen een Sikhwoning op 16 augustus 1993. Een aantal mensen vonden mekaar in de verontwaardiging over de talrijke verwijten, pesterijen en aanslagen die asielzoekers ondergingen. Het Centrum voor Basiseducatie, dat ook taalles gaf aan anderstaligen, kreeg steeds meer vragen over de asielprocedure, maar ook klachten over de slechte huisvesting, ingegooide ruiten als bedreiging, etc. De feitelijke vereniging van geëngageerde individuen en enkele medewerkers van basiseducatie werd een vzw op in september 1994.

De diverse groep vrijwilligers van Gastvrij Sint-Truiden staat voor de doelgroep van vluchtelingen en mensen met migratieachtergrond ter beschikking in het onthaalhuis MASALA. De naam van deze kruidenmengeling verwijst naar de verschillende culturen die onze samenleving kruiden. Het huis staat bij de vluchtelingen bekend voor zijn laagdrempeligheid. De vrijwilligers nemen taken op in antwoord op de vragen en behoeften waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden. De werking steunt volledig op projecten en de daaraan gekoppelde financiering.

Activiteiten

Gericht op de doelgroep van het inloophuis Masala

  • ombudsdienst van vrijwilligers: hier kan men terecht voor juridische hulp (vreemdelingenwetgeving), dringende medische hulp, vragen in verband met kinderbijslag, studietoelagen, belastingen, onderwijs, tewerkstelling, energiekosten, huisvesting zoeken….
  • Huiswerkbegeleiding in groep op woensdagnamiddag in overleg met school
  • Praatgroepen Nederlands voor volwassenen
  • Bazar Bizar, weggeefwinkel waar ook gelegenheid is voor een praatje
  • Vakantieactiviteiten voor kinderen van 6 – 12 jaar
  • feesten en uitstappen
  • Jaarlijks fietsproject (sinds 2015): 10 lessen leren fietsen i.s.m. de sportdienst, de integratiedienst, fedasil en pax globalcycling
  • Kookproject (2016): budgetvriendelijk leren koken met groenten van hier. Tegelijk Nederlands oefenen: een succes voor de laaggeschoolden.

Gericht op de brede bevolking

  • educatieve activiteiten gericht op de scholen. Erkende vluchtelingen worden hierbij betrokken.
  • Een stand op het jaarlijks wereldfeest Fiesta Tropical
Samenstelling

Gastvrij Sint-Truiden werkt nauw samen met het OCMW, CAW Sonar, de sociale dienst van het regionaal Sint-Trudo ziekenhuis, Sint-Vincentius vereniging, het Sociaal Huis van het OCMW, de CLB's, dienst Vreemdelingenzaken van de gemeente, de verschillende diensten die ondergebracht zijn in het Huis van de Wereld etc.
De groep vrijwilligers volgt de GROS op, het LOP basis- en secundair onderwijs, het Limburgs platform Vluchtelingen, het SVK Land van Loon en de vzw OLIV (overleg voogdij Limburg - Vlaams Brabant - Brussel). Daarnaast zijn er de contacten met de diverse allochtone organisaties.

 

Contactgegevens

Kazernestraat 2c
3800 Sint-Truiden

+32 (0) 11 48 68 15
email@masala.be

Adres

Kazernestraat 2c
3800 Sint-Truiden
België