Jonge vluchtelingen

Informatie

Ook kinderen en adolescenten vluchten naar België. Ze doen dit helemaal alleen of samen met hun familie, soms met enkel hun moeder of vader.

Wanneer minderjarige nieuwkomers zonder verblijfsstatuut alleen in België aankomen, zonder ouders of voogd, worden zij 'niet-begeleide minderjarige vreemdelingen' (NBMV) genoemd. Ze kunnen een asielaanvraag indienen of beroep doen op een bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Ze hebben recht op een aangepast opvangtraject en een voogd die hen bijstaat en vertegenwoordigt. In 2018 werden in totaal 4407 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen gesignaleerd bij de Dienst Voogdij. Dit is een instantie die als specifieke taak heeft om de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te organiseren. Zo staan zij in voor de aanstelling van een voogd over de minderjarige.

Meer informatie over niet-begeleide minderjarige nieuwkomers vind je hier in het rapport van Vluchtelingenwerk 'Naar een betere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en een betere ondersteuning van hun vrijwillige voogden'.

Of zij nu begeleid zijn of niet, het leven van al deze jongeren wordt in eerste instantie gekenmerkt door een grote onzekerheid. Onzekerheid over hun toekomst en verblijfssituatie maar ook over hun plaats in onze maatschappij. Ze worden immers geconfronteerd met een nieuwe omgeving en school en moeten een nieuw sociaal netwerk opbouwen. Vluchtelingenwerk vraagt meer aandacht voor de specifieke problemen waar jonge vluchtelingen mee te maken hebben.

Wat doet Vluchtelingenwerk Vlaanderen?

Beleidswerk

Vluchtelingenwerk Vlaanderen verdedigt samen met zijn leden en partners de rechten van jonge vluchtelingen. We werken samen standpunten uit en verdedigen deze bij de overheid en politieke partijen. We ijveren voor een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. We vragen ook een oplossing voor de situatie van jongeren die achttien jaar worden, geïntegreerd zijn in België en geen aanknopingspunten of banden meer hebben met hun land van herkomst. 

Werken met jonge vluchtelingen

Wat betekent het om het kind van een asielzoeker of vluchteling te zijn. Wat liep goed tijdens de asielprocedure? En wat kan beter? Wat zou het beleid kunnen doen om de situatie van jonge vluchtelingen te verbeteren? Wie kan het ons beter vertellen dan jonge vluchtelingen zelf? Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil jonge vluchtelingen zelf ook een stem geven in het debat, en werkt aan verschillende projecten waarin dit mogelijk wordt gemaakt.

  • PROJECT ANANAS

Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert in samenwerking met Cera en Tumult vzw het project Ananas: een project voor en door jongeren op de vlucht. Met dit project maken we de switch van deze jongeren als stof van discussie naar jongeren als deel van de discussie. We willen jongeren met een vluchtverhaal in woord en beeld versterken en hen zélf aan het woord laten.

Dit doen we door regelmatig samen te komen en te werken rond thema’s waarvan de jongeren zelf aangeven dat die hen nauw aan het hart liggen. We gaan op weekend en op kamp om samen over die thema’s na te denken en plannen te maken over hoe wij zélf concreet bepaalde zaken in de maatschappij kunnen verbeteren; maar ook gewoon om elkaar beter te leren kennen en om plezier te maken! We organiseren activiteiten die de jongeren toelaten hun vaardigheden in het uitdragen van hun boodschap te versterken, zoals workshops rond het vormgeven van ideeën, social media activisme, storytelling en nog veel meer. Tot slot laten we van ons horen door middel van publieke sensibiliseringsacties en beleidswerk!

Interesse?

Hier vind je meer informatie over het Ananas-project!

Met de steun van de Vlaamse overheid

  • Altochtonen van de toekomst

Van 2014 tot december 2017 werkte Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met een groep jongeren onder de noemer de Altochtonen van de Toekomst. Altochtonen, dat is een samentrekking van de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon'. Hiermee bedoelen we letterlijk een nieuw soort wereldburger.

Het project bracht een groep van ongeveer 40 jongeren bijeen die naar België zijn gevlucht. Ze waren tussen de 15 en 23 jaar en kwamen uit verschillende landen: Syrië, Afghanistan, Iran, Pakistan, Irak, Rwanda, Mozambique, Servië, Armenië, Albanië, Venezuela, Kosovo, Eritrea, Palestina, Libanon . . .  

Gedurende drie jaar kwamen ze maandelijks samen om activiteiten te doen en na te denken over de rechten van vluchtelingen en asielzoekers. Ze gingen op zomerkamp en organiseerden activiteiten voor jongeren in opvangcentra. Ze bogen zich over de vraag hoe het jeugdwerk toegankelijker kan worden voor jonge vluchtelingen. Ze deelden hun ervaringen en ideeën op studiedagen en congressen van jeugdwerkingen en gaven zelf vorming aan jeugdwerkers. Ook op politiek vlak zaten ze niet stil: ze namen deel aan het Burgerkabinet en activiteiten van de Vlaamse Jeugdraad. Ze maakten beleidsaanbevelingen voor de Minister van Jeugd en het CGVS. Hun ervaringen en verhalen brachten ze in beeld op de blog Altochtonenvandetoekomst, een eigen Facebookpagina, en een online verhalenboek.

Wij zijn dan ook heel trots op de Altochtonen en op wat zij de voorbije drie jaar gerealiseerd hebben. In december 2017 sloten we het project af omdat de projectfinanciering ten einde liep. We stimuleren deze enthousiaste en talentvolle jongeren nu om op eigen benen verder te gaan. Ook al gebeurt dat niet meer onder de noemer van Vluchtelingenwerk, we hopen van harte dat zij verder zullen samen komen, dat ze activiteiten zullen blijven doen met en voor jonge vluchtelingen, dat ze hun stem zullen laten horen en dat ze andere jonge vluchtelingen zullen inspireren. 

Het project Altochtonen van de Toekomst werd gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid.