Jonge vluchtelingen

Vluchtelingenwerk doet beleidswerk voor jonge vluchtelingen. En leert hen onder woorden brengen wat ze meemaakten.

Ook kinderen en adolescenten vluchten naar België. Ze doen dit helemaal alleen of samen met hun familie, soms met enkel hun moeder of vader. Het leven van deze jongeren wordt in eerste instantie gekenmerkt door een grote onzekerheid. Onzekerheid over hun toekomst en verblijfssituatie maar ook over hun plaats in onze maatschappij. Ze worden immers geconfronteerd met een nieuwe omgeving en school en moeten een nieuw sociaal netwerk opbouwen. Vluchtelingenwerk vraagt meer aandacht voor de specifieke problemen waar jonge vluchtelingen mee te maken hebben.

Project Ananas

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Tumult organiseren samen het project Ananas. Een project voor en door jongeren op de vlucht. Met dit project proberen we de switch te maken van jongeren op de vlucht als deel van de discussie in plaats van stof tot discussie.

Waarom Ananas? De jongeren kozen deze naam op hun eerste weekend. Het betekent ‘ik ben mensen’ in het Arabisch (ana = ik ben; nas = mensen). En een ananas is ook gewoon een trendy symbool.

We zijn reeds een groep van 15 actieve jongeren, van overal in de wereld maar hoe meer Ananas, hoe beter!

Ben/was je zelf op de vlucht? Ben je tussen de 16 en 25 jaar? Wil je graag ook mee deel uitmaken van de discussie?

Schrijf je dan zeker in voor het zomerkamp van woensdag 5 t.e.m. zondag 9 augustus in Oostduinkerke. Dit kan via deze link.

Kan je niet mee op weekend maar wil je wel graag deel uitmaken van het project? Heb je nog vragen?

Laat dan iets weten aan Anne via mail: helene_a@vluchtelingenwerk.be

MET DE STEUN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn minderjarige nieuwkomers zonder verblijfsstatuut die alleen in België aankomen, zonder ouders of voogd. Zij bevinden zich in een kwetsbare situatie. Ze kunnen een asielaanvraag indienen of beroep doen op een bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. In 2013 werden 1771 van deze jongeren in België aangetroffen. Ze hebben recht op een aangepast opvangtraject en een voogd die hen bijstaat en vertegenwoordigt.

Wat doet vluchtelingenwerk

Beleidswerk

Vluchtelingenwerk verdedigt samen met zijn leden de rechten van jonge vluchtelingen. We werken samen standpunten uit en verdedigen deze bij de overheid en politieke partijen. We ijveren voor een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. We vragen ook een oplossing voor de situatie van jongeren die achttien jaar worden, geïntegreerd zijn in België en geen aanknopingspunten of banden meer hebben met hun land van herkomst.  De jonge vluchtelingen zelf willen we ook een stem geven in het debat.

Werken met jonge vluchtelingen

Wat betekent het om het kind van een asielzoeker of vluchteling te zijn. Wat liep goed tijdens de asielprocedure? En wat kan beter? Wat zou het beleid kunnen doen om de situatie van jonge vluchtelingen te verbeteren? 

Van 2014 tot december 2017 werkte Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met een groep jongeren onder de noemer de Altochtonen van de Toekomst. Altochtonen, dat is een samentrekking van de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon'. Hiermee bedoelen we letterlijk een nieuw soort wereldburger.

Het project bracht een groep van ongeveer 40 jongeren bijeen die naar België zijn gevlucht. Ze waren tussen de 15 en 23 jaar en kwamen uit verschillende landen: Syrië, Afghanistan, Iran, Pakistan, Irak, Rwanda, Mozambique, Servië, Armenië, Albanië, Venezuela, Kosovo, Eritrea, Palestina, Libanon . . .  

Gedurende drie jaar kwamen ze maandelijks samen om activiteiten te doen en na te denken over de rechten van vluchtelingen en asielzoekers. Ze gingen op zomerkamp en organiseerden activiteiten voor jongeren in opvangcentra. Ze bogen zich over de vraag hoe het jeugdwerk toegankelijker kan worden voor jonge vluchtelingen. Ze deelden hun ervaringen en ideeën op studiedagen en congressen van jeugdwerkingen en gaven zelf vorming aan jeugdwerkers. Ook op politiek vlak zaten ze niet stil: ze namen deel aan het Burgerkabinet en activiteiten van de Vlaamse Jeugdraad. Ze maakten beleidsaanbevelingen voor de Minister van Jeugd en het CGVS. Hun ervaringen en verhalen brachten ze in beeld op de blog Altochtonenvandetoekomst, een eigen Facebookpagina, en een online verhalenboek.

Wij zijn dan ook heel trots op de Altochtonen en op wat zij de voorbije drie jaar gerealiseerd hebben. In december 2017 sloten we het project af omdat de projectfinanciering ten einde liep. We stimuleren deze enthousiaste en talentvolle jongeren nu om op eigen benen verder te gaan. Ook al gebeurt dat niet meer onder de noemer van Vluchtelingenwerk, we hopen van harte dat zij verder zullen samen komen, dat ze activiteiten zullen blijven doen met en voor jonge vluchtelingen, dat ze hun stem zullen laten horen en dat ze andere jonge vluchtelingen zullen inspireren. 

Het project Altochtonen van de Toekomst werd gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid.