Infodag over de leefwereld van jonge Afghaanse vluchtelingen

Minor-Ndako
gratis evenement

Minor-Ndako en het Kinderrechtencommissariaat nodigen je graag uit op 4 februari voor de infodag met panelgesprek over de leefwereld van jonge Afghaanse vluchtelingen.

Wat hebben ze nodig? Wat houdt ze tegen om te groeien? En hoe kunnen we tegenstrijdige bezorgdheden verzoenen? Vertrekkend van de beleving van jongeren zoeken we houvast, kansen en valkuilen.

Centraal staat het belevingsonderzoek van Davud Mirza. Hij sprak met 21 Afghaanse jongeren die wettig in België verblijven en organiseerde een focusgroep met de jongeren om zijn bevindingen te toetsen. Hij praatte ook met vijf experten.

Ze verdiepen zich in vijf invalshoeken die belangrijk zijn voor wie met Afghaanse jongeren werkt of het beleid uittekent:

  • Hoe ga je om met het spanningsveld tussen studeren, geld verdienen en voor de familie zorgen?
  • Wat helpt Afghaanse jongeren bij hun ‘integratietrajecten’? Welke pijnpunten zien ze zelf?
  • Wat ervaren Afghaanse jongeren als goede begeleiding? Hoe ontstaan conflicten en onderlinge spanningen?
  • Hoe ondersteun je Afghaanse jongeren om hun rugzak te dragen?
  • Hoe willen Afghaanse jongeren zichzelf organiseren en een krachtig netwerk vormen?

Praktisch

  • InschrijvenHier Inschrijven vóór 30 januari 
  • Datum: 4 februari, 9u30 – 12u30 gevolgd door netwerklunch met broodjes
  • Onthaal: start vanaf 9u
  • Locatie: Kinepolis Leuven (300 m van het station), Zaal 4 Bondgenotenlaan 145-149, 3000 Leuven

Meer info vind je hier