Rapport 'internationale bescherming holebi's in België'

Mensen die asiel aanvragen in ons land doen dat ook soms op basis van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Als je homo, lesbisch, biseksueel of transgender bent, word je op vele plekken van de wereld nog vervolgd. 

In mei 2013 schreven wij, in samenwerking met Çavaria en het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV), het rapport ‘Holebi’s op de vlucht – Een analyse van de beslissingen door de asielinstanties’. Het afgelopen jaar maakten we hier een actualisatie van.
 

Op donderdag 29 oktober stellen we ons rapport 'Internationale bescherming van holebi's in België' voor in Brussel. 

We geven daarbij ook het woord aan Sylvie Decoodt, referentiepersoon gender bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), en Lozano Lafertin, coördinator inhoudelijke werking bij Çavaria.

SCHRIJF JE HIER IN

Waarover gaat het? 

In het nieuwe rapport analyseren we beslissingen van het CGVS en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) tussen 2016 en 2019 over verzoeken om internationale bescherming gebaseerd op seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

We belichten het geloofwaardigheids- en gegrondheidsonderzoek, en geven een overzicht van Europese rechtspraak en andere bronnen die het kader van dat onderzoek bepalen. We bieden concrete tips aan voor de verzoekers en zij die hen bijstaan, en doen aanbevelingen aan de asielinstanties. 

Op 29/10/2020 lichten we de voornaamste bevindingen en aanbevelingen uit het rapport toe.

Sylvie Decoodt (CGVS) vertelt daarnaast over de praktijk. Ze zal een inzicht geven in welke opleiding protection officers genieten, hoe ze een persoonlijk onderhoud aanpakken, en welke richtlijnen er gelden.

Lozano Lafertin (Çavaria) vertelt ons over de juiste terminologie en de drempels waar deze asielzoekers mee worden geconfronteerd tijdens de procedure.

Voor wie?

  • Sociaal assistenten, advocaten en vrijwilligers met ervaring in de begeleiding van verzoekers om internationale bescherming
  • Medewerkers van de instanties: DVZ, CGVS, RvV
  • Andere professionals en experten uit het werkveld

Wanneer?

Donderdag 29 oktober 2020, 9u15 – 13u

Waar?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel

Zalen Karman en Sachs (derde verdieping)

Prijs?

  • 25 euro (broodjes inbegrepen)
  • Leden en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 5 euro
  • De factuur bezorgen we per mail
  • Jouw inschrijving is definitief wanneer wij de betaling ontvangen hebben

Inschrijven?

De inschrijvingen zijn beperkt tot 24 personen. Inschrijven kan tot en met 25 oktober, via deze link

Er worden punten bij de OVB aangevraagd.

Coronamaatregelen

Er is voldoende plaats om op een veilige afstand van elkaar deel te nemen en voldoende verluchting. Handgel is voorzien. Gelieve een mondmasker mee te brengen. Het is verplicht dit te dragen bij verplaatsing in ons gebouw. Wanneer je zit mag je het afnemen. 

Contact:

info@vluchtelingenwerk.be; 02 225 44 00