Vorming: praktische handleiding voor bijstand aan personen in gesloten centra

betalend evenement
€50,00

Op donderdag 10 oktober organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen een vorming voor advocaten en sociale werkers rond personen in detentie.

 

Juridische bijstand aan cliënten in een gesloten centrum vraagt snelle en weloverwogen beslissingen. Een doeltreffend beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet bijvoorbeeld al binnen de 10 of zelfs 5 dagen ingediend worden. Voor de cliënt staat er veel op het spel.

Tijdens deze vorming reiken we praktische tools aan, die je als (beginnend) advocaat in staat stellen om correcte beslissingen te nemen en de rechten van jouw cliënt maximaal te verdedigen.

Ook andere hulpverleners zijn welkom. We willen je in staat stellen om de betrokkene duidelijk en correct te adviseren.

Volgende onderwerpen komen zeker aan bod:

  • een korte algemene introductie over de detentiecentra
  • de wettelijke gronden voor detentie
  • de verschillende detentietermijnen
  • de beroepstermijnen voor Raadkamer en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  • de rol van geaccrediteerde bezoekers.

De vorming gaat vervolgens in op concrete ‘standaard’-beslissingen op basis waarvan asielzoekers en mensen in irregulier verblijf in detentie worden geplaatst. Telkens overlopen we de mogelijke aanpak en identificeren we potentiële valkuilen.

We reiken ook praktische tips aan voor het opstellen van verzoekschriften.

Nadien is er mogelijkheid tot uitwisseling tussen de verschillende deelnemers.

Voor wie?

  • Advocaten met weinig ervaring in deze specifieke materie. Als advocaat-stagiair aan een balie waar ook een gesloten centrum gesitueerd is, is de kans groot dat het bureau voor juridische bijstand u het dossier toewijst van een persoon die in een gesloten centrum verblijft.
  • Geaccrediteerde bezoekers van gesloten centra
  • sociaal werkers en hulpverleners die in aanraking komen met cliënten in detentie.

Enige voorkennis van de basisconcepten van internationale bescherming (de criteria voor de erkenning als vluchteling en de toekenning van subsidiaire bescherming) is vereist. We gaan hier enkel kort op in.

Schrijf je hier in

Wanneer?

Donderdag 10 oktober 2019, van 9u30 tot 13u30

Waar?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel

Prijs?

50 euro (broodjes inbegrepen)

Te betalen op Vluchtelingenwerk Vlaanderen, BE21 8939 4403 6603, BIC: VDSPBE91

Met vermelding ‘Vorming detentie 10/10/2019’ + je naam en voornaam.

Geaccrediteerde bezoekers van gesloten centra, leden en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk kunnen gratis deelnemen

Punten permanente vorming werden aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies

Schrijf je hier in