Vormingsreeks Dublin - 4. Italië

betalend evenement
€10,00

Als een persoon op de vlucht Europa binnenkomt, wordt die geacht een verzoek om internationale bescherming in te dienen in het land van aankomst. Deze gedachtegang is wettelijk verankerd in de Dublinverordening, waardoor verzoekers om internationale bescherming in principe maar in één land in Europa een verzoek om internationale bescherming mogen indienen.

In de praktijk legt dit systeem een grote druk op de grenslanden van de Europese Unie (bv. Griekenland, Spanje en Italië), doordat het merendeel van de Europa binnenkomt via deze gebieden, en er een eerste verzoek om IB indient. Als zij hierna doorreizen naar een ander Europees land en daar een verzoek om IB indienen, mag dit land hen terugsturen naar het Europees land van aankomst.

In deze vormingsreeks zoomen we in op de situatie van mensen die in het kader van de Dublinverordening naar deze grenslanden worden gestuurd. Drie weken op een rij laten we een expert aan het woord uit Italië, Griekenland en Spanje.

Hierbij behandelen we onder meer volgende vragen: hoe verloopt hun asielprocedure na aankomst in het land? Welke opvangmogelijkheden hebben zij? Bij welke organisaties kunnen zij terecht?

Voor wie?

Advocaten en professionele (en vrijwillige) hulpverleners die in hun werking regelmatig in contact komen met de Dublinverordening en personen die op basis van deze Verordening naar één van deze grenslanden moet.

Wanneer?

Dinsdag 15 juni 2021 van 17u30 tot 19u

Praktisch?

Het evenement is betalend, en kost €10 per inschrijving. Inschrijven kan via dit digitaal webformulier. Het bedrag moet je overschrijven met vermelding 'Vormingsreeks Dublin – Italië op: 

  • IBAN: BE21 8939 4403 6603
  • BIC: VDSPBE91

INSCHRIJVEN

Na inschrijving en bij ontvangst van het inschrijvingsbedrag ontvang je een bevestigingsmail.

De vorming is gratis voor vrijwilligers en leden van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Op de dag van de vorming ontvang je een mail met de Zoomlink.

De vorming zal doorgaan in het Engels.

Programma

Veel verzoekers om internationale bescherming komen de Europese Unie binnen via Italië, of dienen daar hun eerste verzoek om IB in. Hierna reizen ze onder andere verder naar België, waar ze vervolgens in de Dublin procedure belanden. Op het einde van deze procedure, krijgen deze verzoekers de boodschap dat zij terug naar Italië moeten gaan. Om een beter beeld te krijgen hoe de situatie voor hen in Italië is zal het volgende aan bod komen:

  • De opvangmogelijkheden voor deze verzoekers om IB
  • Welke risico’s lopen zij bij een terugkeer naar Italië?

Door wie?

Caterina Bove, advocate vreemdelingenrecht in Italië