Een virus kent geen grenzen. Solidariteit gelukkig ook niet

Het coronavirus dreigt voor miljoenen mensen wereldwijd, en in het bijzonder in het Zuiden, de fatale klap te worden in een opeenstapeling van crises. We kunnen dit niet laten gebeuren. Bijna 200 Belgische organisaties en initiatieven dringen aan op duurzame oplossingen gebaseerd op solidariteit en schreven een gemeenschappelijk statement.

De impact van het virus legt de bestaande ongelijkheid pijnlijk bloot. Onvoldoende of ontoegankelijke medische zorg, ontbrekende sociale bescherming en gemeenschappen verscheurd door conflict. Naargelang waar ze wonen en hun economische situatie, vechten mensen met ongelijke wapens tegen de grootste gezondheidscrisis van de recente geschiedenis.

In je kot blijven en geregeld je handen wassen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 3 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon water of gezondheidszorg. Miljoenen leven in overvolle sloppenwijken waar social distancing onmogelijk is. In vluchtelingenkampen delen honderden mensen één kraan. Scholen sluiten, vrouwen en kinderen zijn slachtoffer van toenemend intrafamiliaal geweld. Veel regimes maken gebruik van de huidige situatie om vrijheden aan te tasten, en onevenredig geweld te gebruiken maar ook om minderheden en iedereen die zich verzet tegen hun beleid aan te vallen.

In de strijd tegen dit virus zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel

Wat doe je als je ziek wordt in Mali, dat slechts drie beademingsmachines per één miljoen inwoners heeft? Miljoenen verliezen op dit moment hun baan, zeker ook in de informele sector, zonder vangnet om op terug te vallen. De voedselproductieketens zijn verstoord. Honderden miljoenen kwetsbare mensen dreigen in armoede en honger te belanden. Vrouwen - die minder toegang hebben tot formeel werk en sociale bescherming en die een groot deel van de zorg voor zieken op zich nemen - worden sterker getroffen door deze crisis.

We kunnen dit soort globale crises enkel succesvol aan met wereldwijde samenwerking en solidariteit met de meest kwetsbaren. In de strijd tegen dit virus zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel. Wereldwijd zetten sterke mensen en straffe organisaties zich in om iedereen te beschermen. Om structureel waardige leef- en werkomstandigheden te garanderen vandaag en morgen. Zij verdienen onze steun.

Klik hier voor meer informatie