Eerste reactie op startnota

Vlaams informateur Bart De Wever stelde gisteren zijn startnota voor aan CD&V en Open VLD, die als basis kan dienen voor de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering. Met nieuwe bijkomende voorwaarden, controles en sancties maakt de N-VA de integratie en de participatie van veel nieuwkomers in onze samenleving moeilijker. Wij zijn hierover ernstig bezorgd en hopen dat de onderhandelaars grondrechten van mensen op de vlucht respecteren.

Zo ligt er in de startnota een sterke nadruk op migratie en inburgering. Als het aan de N-VA ligt, wordt het moeilijker voor nieuwkomers om sociale voordelen te kunnen genieten. ‘Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in onze Vlaamse gemeenschap', staat in de nota.

Bovendien kunnen nieuwkomers ook pas na zes maanden wachten in aanmerking komen voor kinderbijslag. Ten slotte wordt de cursus inburgering van het Agentschap Inburgering en Integratie ook betalend en strenger.

Bij Vluchtelingenwerk pleiten wij voor een asiel-, migratie- en integratiebeleid dat asielzoekers en vluchtelingen helpt om vlot te integreren in de Belgische samenleving. Om dat te realiseren werkten we meer dan 30 concrete aanbevelingen uit rond wonen, werk en onderwijs. We hopen dat alle Vlaamse onderhandelaars en beleidsmakers deze aanbevelingen ter harte nemen bij het uitwerken van hun beleid.

Extra informatie:

Wil je leren van organisaties en beleidsmakers die 'out of the box' denken en handelen om sociale grondrechten te realiseren? Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte vorig jaar drie booklets samen met ORBIT vzw als inspiratie voor praktijkwerkers, lokale overheden en overheidsactoren. Je kan ze hieronder gratis downloaden: