Europese vluchtelingenorganisaties roepen EU op om 30.000 vluchtelingen te hervestigen

In een open brief roepen een twintigtal Europese vluchtelingenorganisaties de Europese Unie op om in 2020 minstens 30.000 vluchtelingen te hervestigen, gespreid over de verschillende Europese lidstaten.

De brief verschijnt in aanloop naar het Global Refugee Forum dat eind december voor het eerst zal plaatsvinden. Ook 11.11.11, CNCD-11.11.11 en Vluchtelingenwerk onderschrijven de brief. Het Europese voornemen om 50.000 vluchtelingen in 2018 en 2019 te hervestigen werd helaas niet gehaald. Het ziet er naar uit dat ook België haar engagement niet zal vervullen, onder meer door het gebrek aan een flexibel opvangmodel.

Vandaag hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. Mensen op de vlucht reizen vaak langs gevaarlijke routes om Europa te bereiken. Samen met andere legale toegangswegen is hervestiging een belangrijk instrument om de vraag naar mensensmokkel te doen afnemen. Hoewel hervestiging vandaag één van de weinige veilige en legale toegangswegen is, kunnen te weinig vluchtelingen hierop beroep doen. Bovendien heeft UNHCR aangegeven dat de noden opnieuw toenemen, dit terwijl het internationale aanbod aan hervestigingsplaatsen erop achteruit.

De Europese Commissie engageerde zich samen met 15 lidstaten om 30.000 vluchtelingen te hervestigen in 2020. Gezien de noden is dit aantal zeker niet te ambitieus. Samen met de Europese vluchtelingenorganisaties vragen wij dat deze 30.000 vluchtelingen ook effectief in 2020 worden hervestigd en de Commissie en de lidstaten hun engagement deze keer wél nakomen.

Vanuit het Belgische middenveld vragen we België om gespreid over drie jaar 8.085 mensen op te vangen. Ons standpunt daarover kan je hier lezen. Met dit voorstel willen we het belang van hervestiging benadrukken, en onze beleidsmakers wijzen op de nood aan een structureel hervestigingsbeleid met ambitieuzere quota. We geven concrete voorstellen om dit te verwezenlijken.

De open brief kan je hieronder volledig lezen: