Ik ben solidair > wat kan jij doen voor mensen op de vlucht?

  • #ikbensolidair

Blijf in uw kot, maar wat als je geen thuis hebt? Door de coronacrisis belanden kwetsbare gezinnen met kinderen op straat. Want de Dienst Vreemdelingenzaken is gesloten en de daklozencentra hebben beperkte capaciteit en middelen. En dat wens je echt niemand toe.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil samen met vele andere organisaties de overheid massaal overtuigen om dringend noodopvang te voorzien. Maar dat kunnen we niet alleen. 

Onder #ikbensolidair verzamelen we alle initiatieven die in de coranatijden iets solidair doen voor mensen op de vlucht en andere kwetsbare mensen die op straat moeten overleven. 

Klik hier om te bekijken wat jij kan doen.