Leeftijdsschatting van niet-begeleide minderjarigen onder vuur

  • Leeftijdsonderzoek minderjarige vluchtelingen

Elk jaar komen er meer en meer vluchtelingkinderen zonder familie aan in België. De Belgische overheid kan een controversieel leeftijdsonderzoek uitvoeren wanneer ze twijfelt over de werkelijke leeftijd van een minderjarige. Dit kan vergaande negatieve gevolgen voor het kind hebben. Wij stelden daarom een leidraad op voor begeleiders van deze kinderen om ze toch zo goed mogelijk voor te bereiden op dit leeftijdsonderzoek.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) vormen een erg kwetsbare groep, die speciale begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Wanneer men een NBMV ten onrechte als meerderjarig beschouwd, heeft dit uiteenlopende negatieve gevolgen voor het welzijn en het juridisch statuut van dit kind. Zo heeft het kind geen recht meer op een voogd, en komt het terecht in een opvangcentrum samen met volwassenen.

Om begeleiders van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen toch zo goed mogelijk voor te bereiden op dit controversieel leeftijdsonderzoek, doorlopen we in onze leidraad stap voor stap de procedure. In deze leidraad bespreken we de problemen met het huidige leeftijdsonderzoek en geven we een overzicht van de belangrijkste stappen van deze procedure, zodat begeleiders zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.

Controversieel leeftijdsonderzoek

Van de 3424 NBMV’s die in 2020 werden gesignaleerd, voerde de overheid er bij 941 een leeftijdsonderzoek uit. Het leeftijdsonderzoek in België bestaat uit een radiografie van het sleutelbeen, hand, pols, en gebit. Deze methode is verouderd en houdt geen rekening met niet-meetbare factoren die een grote invloed hebben op de botgroei bij minderjarigen zoals bijvoorbeeld zwangerschappen en ervaringen met armoede en trauma.

De huidige praktijken van leeftijdsschatting zijn al meermaals veroordeeld door verschillende instanties, waaronder het Europees Parlement, de Nationale Raad van de Orde der artsen, de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, de Raad van Europa en het VN Kinderrechtencomité.

In plaats van enkel een medisch onderzoek, moet er een ruimere methode komen die rekening houdt met psychologische evaluaties, gesprekken met de asielaanvrager zelf en verslagen van sociaal werkers en (voorlopige) voogden.

Om begeleiders van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen toch zo goed mogelijk voor te bereiden op dit controversieel leeftijdsonderzoek, doorlopen we in onze leidraad stap voor stap de procedure. We eindigen met de mogelijkheden om in beroep te gaan wanneer men een NBMV ten onrechte meerderjarig verklaart.

Meer info?

Klik hier om onze nota te lezen