Solidariteitsactie voor Carola Rackete bij de Italiaanse ambassade

 Sea-Watch 3 kapitein mag niet vervolgd worden voor het redden van levens 

Vandaag voerden wij samen met Amnesty International, 11.11.11, CIRE, CNCD-11.11.11. en het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen een solidariteitsactie voor Carola Rackete, kapitein van de Sea-Watch 3. We droegen reddingsvesten en helmen, naar het beeld van de redders op zee, en zonden noodsignalen uit met behulp van fluitjes en misthoorns. Gisteren heeft een onderzoeksrechter haar huisarrest opgeheven en een aantal beschuldigingen tegen haar laten vallen.

Volgens de rechter kwam Carola Rackete enkel haar verplichting na om mensenlevens te redden op zee. Het onderzoek tegen haar op beschuldiging van het faciliteren van irreguliere binnenkomst, een aanklacht die wij absurd vinden, loopt nog verder.

'Als kapitein van het schip heeft Carola Rackete haar plicht vervuld om mensen op zee te redden en naar een veilige plek te brengen. We roepen op om haar daarvoor niet te vervolgen'

Wij vragen ook dat de EU een prioriteit maakt van het redden van mensenlevens op de Middellandse Zee, door voldoende zoek- en reddingscapaciteit te voorzien en reddingsngo’s ongestoord hun werk te laten doen. Het is essentieel dat nu snel een tijdelijk mechanisme overeengekomen wordt voor de ontscheping en spreiding van mensen die gered zijn op zee.

'De mannen, vrouwen en kinderen die gered worden door organisaties als Sea-Watch ontvluchten een verschrikkelijke situatie in Libië, waar de omstandigheden voor vluchtelingen en migranten nog steeds gruwelijk zijn. Libië kan niet beschouwd worden als een veilige haven, omdat vluchtelingen en migranten er bij terugkeer blootgesteld worden aan willekeurige detentie en foltering. Daarom moeten - van zodra mensen op de Middellandse Zee gered worden in internationale wateren - Europese overheden snel tussenkomen en samenwerken om zo snel mogelijk een veilige haven te vinden in een ander nabijgelegen land.'