Stop het criminaliseren van solidariteit met mensen op de vlucht

Samen met een honderdtal andere onafhankelijke organisaties, roept Vluchtelingenwerk Vlaanderen op om een einde te maken aan het strafbaar maken van solidariteit met migranten in Europa. Dat doen we met een gezamenlijk verklaring gericht aan de Europese Commissie.

In de gezamenlijke verklaring kaarten we onder andere aan dat de EU Richtlijn Omschrijving Hulpverlening ruimte laat om humanitaire hulp te criminaliseren. Daarom dringen we erop aan om deze richtlijn te herzien door een duidelijk onderscheid te maken tussen humanitaire hulp en mensensmokkel. Dit is nodig omdat de meeste vervolging van mensen die hulp bieden aan mensen op de vlucht gebaseerd zijn op de vage definities gegeven in de richtlijn. Tot nog toe weigerde de Europese Commissie echter om het verband te onderzoeken tussen de Richtlijn en de criminalisering van solidariteit met mensen op de vlucht.

Een recent onderzoek, gevoerd door het Europees onderzoekplatform ReSOMA, toont aan dat er nood is aan een herziening van de Richtlijn. Uit het onderzoek blijkt dat sinds 2015, 158 Europeanen, gespreid over 11 lidstaten, vervolgd werden voor hun hulp aan migranten. Het kan gaan om vrijwilligers, activisten, ngo’s, bemanning van reddingsschepen, familie van migranten, maar ook journalisten, burgemeesters en priesters. Een recent voorbeeld hiervan is de arrestatie van Carola Rackete, de kapitein van Sea Watch 3, die begin juli plaatsvond.

Klik hier voor de volledige verklaring en lijst van ondertekenende organisaties.