Verslag: conferentie ‘Voorbij Terugkeer’

  • Fotograaf Erik Duinslaeger

Gisteren, maandag 9 december 2019, vond de conferentie ‘Voorbij Terugkeer’ plaats in het Federaal Parlement. We brachten experten, politiek, administraties, en het brede middenveld samen om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen voor mensen in onwettig of precair verblijf.

Wat volgde was een boeiende uitwisseling, met heel concrete ideeën voor een beleid dat wérkt. Na de feestdagen maken we daarom een bundeling van deze recepten, die al te lang onder de radar van de commissie Bossuyt zijn gebleven.

We roepen de volgende regering op hiermee aan de slag te gaan want de urgentie is groot. Op het terrein zien onze bezoekers meer en meer echt kwetsbare mensen (waaronder asielzoekers) die in gesloten centra worden opgesloten.

Als voorsmaakje enkele opvallende quotes van de dag:

  • Carolina Grafé (Myria): 'Laatste drie jaar nemen administratieve arrestaties en detentie toe terwijl terugkeercijfers erop achteruit gaan. Dat roept vragen op over effectiviteit van dit terugkeerbeleid.'

 

  • Jan Braat (Gemeente Utrecht): 'Dakloosheid in Brussel doet me denken aan 2005 situatie in Utrecht. Daarom Bed, Bad, Brood+ Begeleiding gelanceerd. Begeleiding is daarin centraal. Resultaat is succes: 60% bleek op basis van wet recht te hebben op verblijf. 20% keerde terug naar zijn/haar land van origine. 13% kon doorstromen naar asielopvang en slechts 7% verdwijnt.'

 

  • Serge Bodart (eerste voorzitter Raad voor Vreemdelingenbetwistingen): 'Sinds enige tijd heeft de Raad de juridische wapens om op te treden tegen procesmisbruik van advocaten, eigenlijk hebben we vandaag ook nood aan ‘stok achter de deur’ bij misbruik door de Dienst Vreemdelingenzaken.'

Bekijk hier ons fotoverslag op Flickr

Fotograaf Erik Duinslaeger