Wat is de humanitaire hub?

  • Foto: ©Bert Blondeel

Omdat de overheid een groep vrouwen, mannen en kinderen op de vlucht in de kou laat staan, bundelen Vluchtelingenwerk, Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, CIRÉ, Oxfam Solidariteit en BXLRefugees hun krachten. Samen spelen we in op de noden van die mensen in een humanitaire hulppost, de ‘hub’.

Begin januari verhuisde de humanitaire hub naar het Noordstation. Sindsdien komen elke dag 200 tot 250 migranten langs. Het hulpaanbod varieert van juridische begeleiding, medische en psychische zorg tot sociale hulp, het opsporen van familie, kledijdistributie en begeleiding naar nachtopvang.

De bezoekers van de hub

Wat doet Vluchtelingenwerk?

Samen met andere organisaties verzekert Vluchtelingenwerk de dagelijkse werking van de humanitaire hub. Twee namiddagen per week houdt Vluchtelingenwerk juridische permanenties. Onze juristen luisteren naar het vluchtverhaal van de bezoekers en geven informatie op maat. Want ieder geval is anders. Vluchtelingenwerk zet vijf vrijwillige tolken in die vertalen naar het Arabisch, Tigrinya en Amharic, talen die veel gesproken worden door de bezoekers.

We verdelen ook een flyer met juridische informatie voor die doelgroep, beschikbaar in vijf talen (Engels, Frans, Arabisch, Tigrinya en Amharic) zodat iedereen die er nood aan heeft de informatie goed kan begrijpen.

Tot slot gaan we één avond per week naar het Noordstation om de situatie te monitoren. We delen de informatieflyers uit, geven juridische basisinformatie en verwijzen mensen met concrete vragen door naar de juridische dienstverlening in de hub.

Wil jij steunen?

Het is onaanvaardbaar dat de overheid vandaag niets doet voor een kwetsbare groep vluchtelingen die recht heeft op hulp. Als Vluchtelingenwerk vinden wij het noodzakelijk om in te springen zolang die situatie aansleept. Daarvoor spreken we onze eigen beperkte middelen aan.

Wil jij ons vaste steun geven? Geef je liever een donatie? Dan kan je online via giften.vluchtelingenwerk.be/hub/.