Wat zeggen de partijen?

Het is bijna zover, op 26 mei trekken we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Al enkele maanden roepen we op om te stemmen voor een echt asielbeleid dat mensen op de eerste plaats zet. De mensenrechten staan dan ook centraal in onze aanbevelingen aan politici en beleidsmakers. Maar wat zeggen de partijen zelf?

Op zaterdag 11 mei werd al heel wat duidelijkheid gegeven tijdens het grote asieldebat dat we organiseerden in de KVS. De onderwerpen liepen uiteen en de meest relevante thema’s passeerden de revue. Kleinschalige of collectieve opvang? Een menselijk terugkeerbeleid? Opvang in eigen regio? Hier kan je het verslag lezen.

Een onvermoeibare beleidsmedewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen stroopte intussen de websites van de Vlaamse partijen af, doorpluisde hun partijprogramma’s en vatte die samen in een overzichtelijke tabel, om ze af te toetsen aan onze vijf belangrijkste stellingen. Het resultaat van dit huzarenstukje kan je hier terugvinden.

Als antwoord op de vraag naar pushbacks die in sommige debatten en media steeds meer naar boven kwam, schreef onze directeur, Charlotte Vandycke een opiniestuk, dat gepubliceerd werd op VRTNWS. Kiesstrijd of niet: gemarchandeer met mensenrechten kan niet. En al zeker niet wanneer de vraag al duidelijk is beantwoord, dat pushbacks in strijd zijn met het recht, en onze fundamentele basisnormen. 

Trek deze zondag geïnformeerd met ons naar de stembus, en kies voor een asielbeleid dat mensen voorop zet.