ex-OKAN'ers helpen OKAN’ers
OKANplus
Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert in samenwerking met Groep INTRO en de gemeente Anderlecht met de steun van de Vlaamse Gemeenschap het project OKANplus. De ex-OKAN'ers helpen met dit project de huidige OKAN’ers om op een laagdrempelige manier hun netwerk te verruimen en leren hen binnen een veilig kader hoe zich kunnen voortbewegen in hun stad. De ex-OKAN’ers doen dit na het doorlopen van een door ons aangeboden vormingstraject.
Projectcoördinator
Veronique - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Veronique De Clercq

medewerker onderwijs

Een dertigtal OKAN-jongeren van de drie Brusselse OKAN-scholen hebben afgelopen maanden aan verschillende activiteiten deelgenomen zoals een stadspel, bowlen, een uitstap naar zee ... Deze jongeren zullen in de zomer 2022 ook nog op kamp gaan en krijgen een starterscursus animator aangeboden. Het doel is dat ze een sterk Brussels OKAN-buddynetwerk gaan vormen en in de vervolgscholen waar school lopen de nieuwkomers coachen.

HISTORIEK

OKANplus

OKANplus is ontstaan uit het idee om competentieversterkend te werken voor jongeren met een vluchtverhaal. We startten het competentieversterkend traject met het Taalhulpenproject voor onderwijs en van daaruit hebben we verder nagedacht over welke andere competenties jongeren met een vluchtverhaal al hebben als ze hier aankomen.

We kwamen uit bij de coachingcompetentie. We willen deze competentie versterken via dit project. Zo kunnen de geïnteresseerde jongeren als peer-to-peer coaches ingezet worden voor de huidige nieuwkomers.

OKAN

OKAN is onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs moeten leerlingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven)
  2. op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn
  3. niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
  4. onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen
  5. maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

Een ex-okanner is een jongere die OKAN heeft afgewerkt.

VERBINDINGSAMBASSADEURS

Via dit project kunnen ex-OKAN’ers na het doorlopen van een vormingstraject bij Groep INTRO in samenwerking met het jeugdhuis in Anderlecht een rolmodel worden voor de OKAN’ers die nog niet lang in België zijn.

De OKAN’ers spreken de taal nog niet vlot, kennen Anderlecht en Brussel niet, begrijpen nog niet helemaal hoe het leven hier wordt georganiseerd en hebben weinig of geen netwerk rond hen. Daarenboven hebben ze elk hun vluchtverhaal en kroppen vaak hun onzekerheden en angsten op.

De eerste nood is om hen op hun gemak te stellen en hen welkom te laten voelen. Daarvoor is de hele omkadering van de activiteit zo mogelijks nog belangrijker dan de activiteit op zich. Als de jongeren zich veilig voelen (fysiek en mentaal) staan ze open voor nieuwe ervaringen en kunnen ze net als de gemiddelde pubers en jongeren ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun interesses liggen.

We willen daarom ex-OKAN’ers die graag met OKAN’ers aan de slag gaan, betrekken in onze wekelijkse activiteiten waar OKAN’ers kennismaken met en worden uitgedaagd tot vrijetijdskeuzes.

HOE?

Vormingstraject

Voor de geïnteresseerde ex-OKAN’ers maken we een kadervormingstraject dat een persoonlijke ontwikkeling en de versterking van talenten nastreeft. Gedurende deze vorming leren de ex-OKAN’ers de nodige vaardigheden voor hun verdere keuzetraject in een initiatief uit het Brussels partnernetwerk.

Dit kan gaan om individuele buddywerking of om groepswerking. Hierbij kan ook een animatorcursus aangeboden worden. De animatorcursus gebeurt op hun maat. Hier leren ze vaardigheden die ze bovendien voor de buddy-en groepswerking kunnen gebruiken.

Groepsactiviteiten, workshops en proefmomenten

De OKAN-werking van Groep INTRO draait rond de doorstroom naar het bestaande vrijetijdsaanbod, daar zetten we op in samen met zoveel mogelijk diensten en het jeugdhuis van Anderlecht. We gaan daarvoor aan de slag met de vorming van een groep ex-OKAN’ers die hiermee willen verder gaan in hun vrije tijd.

Deze groep zal minstens maandelijks samenkomen rond een activiteit die beschikbaar is in het brede vrijetijdsnetwerk in Anderlecht en Brussel . We vormen daarvoor een ex-OKANgroep die maandelijks samenkomt voor een activiteit.

Ondersteuningstrajecten voor vrijetijdsinitiatieven

We zoeken samen met de jongeren een passende vrijetijdsbesteding, en zorgen voor de goede toeleiding die daarvoor nodig is.

Het OKANnetwerk Brussel verbinden met het jeugdwerk in Anderlecht en het Brusselse partnernetwerk

We leggen de link via de ex-OKAN’ers tussen de OKAN-wereld en het brede netwerk van andere organisaties die aan de noden van jongeren kunnen voldoen in Anderlecht door de actieve inzet van de via dit project versterkte ex-OKAN’ers in de werking die bij hun talenten, ervaringen en ‘goesting’ past.

Buddy-werking

Zoals hierboven beschreven, zal een ex-OKAN’er een ‘nieuwe’ OKAN’er ondersteunen: samen zoeken naar wat de jongere wenst, en voor deze OKAN’er een luisterend oor zijn. Voor de OKAN’ers is het een grote meerwaarde om in contact te kunnen staan met iemand die ooit in hun schoenen stond. 

DOELSTELLINGEN

Met dit project willen we:

  1. Ex-okanners versterken in hun coachcompetentie en hun zelfbeeld.
  2. Ex-okanners nieuwe okanners laten begeleiden in de OKANwerking op de OKANscholen
  3. Ex-okanners nieuwe okanners laten begeleiden om hun weg te vinden in de lokale gemeenschap via vrijetijdsactiviteiten of vrijwilligerswerk.
  4. Okanners via de ex-okanners in verbinding brengen met de lokale actoren.
  5. Ex-okanners maatschappelijke erkenning geven.

WANNEER?

In de herfstvakantie 2021 zetten we de start van OKANplus in de kijker met 2 startdagen. Op 2 en 3 november organiseren we verschillende activiteiten en initiaties in of vanuit het jeugdhuis van Anderlecht (Veeweidestraat 78, Anderlecht).

 

Het programma communiceren we in de week van 18 november.

Contact

Voor meer info contacteer Stijn Junius @email, Kaatje Geerts @email of Veronique De Clercq @email

 

Dit project is een samenwerking van Groep INTRO, Gemeente Anderlecht en Vluchtelingenwerk Vlaanderen met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

In samenwerking met
Anderlecht logo - Vluchtelingenwerk Vlaanderen