Het project ‘Digitaal leerplatform voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht’ is een samenwerking tussen Gastvrij Netwerk en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dit project wordt gefinancierd en gecoacht door de Koning Boudewijnstichting in het kader van Go-Digit! Digitaal tot uw dienst. ‘Digitaal leerplatform voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht’ is één van de 10 laureaten (5 Nederlandstalige en 5 Franstalige) van deze oproep.
Projectcoördinator
Griet - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Griet Jacques

coördinator Beweging - Gastvrij Netwerk

Digitaal leerplatform?

We ontwikkelen een online leerplatform dat vrijwilligers ondersteunt die zich lokaal inzetten
voor mensen op de vlucht door (1) duidelijke en up-to-date informatie en tools aan te bieden
die vrijwilligers onmiddellijk kunnen gebruiken in hun specifieke vrijwilligerswerk, (2) een forum te geven aan vrijwilligers om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo verhogen we bovendien de zichtbaarheid van solidaire acties en vergroten we het draagvlak voor vluchtelingen.

De samenwerking tussen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Gastvrij Netwerk biedt (1) door het engagement van Vluchtelingenwerk Vlaanderen een duurzame ondersteuning en versterking van lokale vrijwilligersorganisaties en het Gastvrij Netwerk, (2) een versterkte wisselwerking tussen praktijk en beleid op integratiethema’s. Vrijwilligers worden sneller en beter geïnformeerd om mensen op de vlucht bij te staan. Hun input voedt het beleidswerk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat verbeteringen in het beleid beoogt.

(3) Samen vergroten we het draagvlak voor solidariteit: door onze nauwe samenwerking en de link van het digitale platform voor vrijwilligers met de website van Vluchtelingenwerk brengen we het werk van en verhalen uit deze burgerinitiatieven voor mensen op de vlucht tot bij het bredere publiek.

In samenwerking met
Logo Gastvrij Netwerk

De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke informatie over het project valt bij de leden van het project zelf. 
Vluchtelingenwerk is niet verantwoordelijk voor fouten.