Dit doen we door regelmatig samen te komen en te werken rond thema’s waarvan de jongeren zelf aangeven dat die hen nauw aan het hart liggen. We gaan op weekend en op kamp om samen over die thema’s na te denken en plannen te maken over hoe wij zélf concreet bepaalde zaken in de maatschappij kunnen verbeteren; maar ook gewoon om elkaar beter te leren kennen en om plezier te maken!
Project Ananas

We organiseren activiteiten die de jongeren toelaten hun vaardigheden in het uitdragen van hun boodschap te versterken, zoals workshops rond het vormgeven van ideeën, social media activisme, storytelling en nog veel meer.

Tot slot laten we van ons horen door middel van publieke sensibiliseringsacties en beleidswerk!

 

Bekijk hieronder de publieke actie door de Ananas-jongeren ter promotie van de Refugee Walk in augustus 2020. Ananassers Ali en Mohammad vertellen waarom zij een project als Refugee Walk belangrijk vinden.

Historiek

Van 2014 tot december 2017 werkte Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met een groep jongeren onder de noemer de Altochtonen van de Toekomst. Gedurende drie jaar kwam een groep van ongeveer 40 jongeren die naar België waren gevlucht maandelijks samen om activiteiten te doen en na te denken over de rechten van vluchtelingen en asielzoekers. Ze organiseerden activiteiten, spraken op conferenties, gaven vormingen en praatten met politici over hun ideeën en aanbevelingen. Hun ervaringen en verhalen brachten ze in beeld op de blog Altochtonenvandetoekomst, een eigen Facebookpagina, en een online verhalenboek.

In december 2017 werd dit project afgesloten omdat de projectfinanciering ten einde liep. Hoewel in Vlaanderen en Brussel in de loop der jaren binnen uiteenlopende sectoren (sport, erfgoed, kunst, vrije tijd…) een veelheid aan nieuwe, sterke initiatieven waren ontstaan die zich inzetten voor jongeren met een vluchtverhaal, bleef er een nood voelbaar aan opbouwwerk en beleidswerk dat vertrekt vanuit de leefwereld van jongeren en vanuit hun vrijetijdsbeleving en de jongeren emancipatorische hefbomen aanreikt.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen sloeg daarom in 2019 de handen in elkaar met Cera en Tumult vzw. In het kader van deze samenwerking werd een nieuwe groep jongeren gevormd. Zij gaven het project tijdens hun eerste weekend in november 2019 zelf een naam: Project Ananas. En super leuk: een deel van de voormalige Altochtonen van de Toekomst stelden zich kandidaat om deze nieuwe groep jongeren te begeleiden bij hun activiteiten.

Wat hebben we al gedaan?

In november 2019 kwamen we voor het eerst samen tijdens een weekend in Oostende, waaraan 14 jongeren deelnamen. Tijdens dit weekend leerden de jongeren elkaar kennen, brainstormden ze over maatschappelijke knelpunten en mogelijke acties en legden ze hun voorstellen voor aan lokale politici. Het project kreeg er vorm, en ook een naam: Project Ananas, dat in het Arabisch ‘ik ben mensen’ betekent (ana = ik ben; nas = mensen).

De daaropvolgende maanden organiseerden we verschillende activiteiten, en de groep bleef groeien. Tijdens het tweede weekend in Pepingen in maart 2020 waren al 32 jongeren van de partij. We leerden heel wat bij over (online) communicatie, concretiseerden de geplande acties en formuleerden beleidsvoorstellen.

Hoewel corona roet in het eten strooide en ervoor zorgde dat we elkaar een hele tijd niet konden zien en de geplande acties niet konden doorgaan, konden we in de zomer van 2020 gelukkig wel op kamp vertrekken. Met 50 kwamen we samen in Oostduinkerke, voor een zomerkamp vol plezier, workshops, ideeën en inspiratie.

 

Thema's waarrond we werken

Het voorbije jaar identificeerden de Ananas-jongeren zelf een aantal thema’s die hen nauw aan het hart liggen en op vlak waarvan zij graag verandering zouden teweeg brengen.

De kloof tussen mensen verkleinen

De Ananas-jongeren geloven in de kracht van ontmoeting en verbinding. Zij vinden het belangrijk dat mensen samenkomen en elkaar leren kennen. Diversiteit is een grote troef, we hebben allemaal veel van elkaar te leren en samen staan we sterker! Niettemin merken de Ananas-jongeren dat de kloof tussen de Belgische bevolking en vluchtelingen soms nog erg diep is. Dit zouden zij graag anders zien.

Hulp bieden aan de meest kwetsbaren

Wanneer de Ananas-jongeren om zich heen kijken, zien zij dat er mensen zijn die het bijzonder moeilijk hebben en die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Zij denken daarbij aan daklozen (waaronder migranten in het Maximiliaanpark), jonge nieuwkomers die net in België toekomen, gehandicapte en zieke mensen… Deze mensen hebben baat bij een warme benadering, een luisterend oor, een helpende hand.

De beeldvorming over jonge vluchtelingen veranderen

De Ananas-jongeren zijn nieuw in de Belgische samenleving, en ondervinden daarbij soms moeilijkheden: ze krijgen te maken met vooroordelen, discriminatie, pestgedrag en uitsluiting op basis van uiterlijke kenmerken en voelen zich soms niet welkom. Ze voelen zich vaak “de andere”. Nochtans zijn de Ananassers en andere jonge nieuwkomers gewoon jongeren, die net als alle jongeren bomvol talenten zitten en dromen koesteren.

We mogen er dan misschien allemaal wat anders uitzien, vanbinnen koesteren we veelal dezelfde dromen, wensen en verwachtingen. We zijn allemaal verschillende fruitstukken aan dezelfde boom! Niet voor niets kozen de jongeren voor hun eigen groep de naam “Ananas”: in het Arabisch beteken “Ana” = “Ik” en “Nas” = “Mens”. “Ik ben een mens”, is de betekenis van hun groepsnaam. Net als jij!

De situatie van jonge vluchtelingen verbeteren

Jonge vluchtelingen hebben het tijdens hun asielprocedure, maar ook daarna, vaak bijzonder moeilijk. Zij ervaren veel stress tijdens de procedure, door het lange wachten en het vele papierwerk. Maar ook na de procedure stopt het niet: ze moeten op eigen benen staan, het papierwerk op eigen houtje regelen. “Ik ben school moe. In OKAN ging ik graag naar school, maar nu niet meer.”

Soms moeten ze dit allemaal zelf doen, omdat hun familie niet in België is. Ze willen zich met hun familie herenigen, maar deze procedure loopt zeer moeilijk en traag. Eens ze achttien worden, wordt het allemaal nog eens zo lastig. Onderwijs is voor die laatste groep jongeren een groot probleem.

Maar ook minderjarigen ervaren veel moeilijkheden op school, vooral na de doorstroom naar regulier onderwijs na OKAN en bij het verder studeren. Stress is een gemene deler bij al onze Ananas-jongeren en bij andere jonge vluchtelingen. Veel van deze jongeren hebben nood aan psychologische steun, maar vinden hun weg niet naar financieel toegankelijke hulpverlening. “Niemand van boven uit, doet iets om me goed te voelen. Maar hoe kan ik studeren als ik me niet goed voel?”

Klaar? Actie!

De Ananassers staan klaar om de handen uit de mouwen te steken! We werkten samen verschillende acties uit die volgens de jongeren kunnen helpen om rond deze thema’s een steentje te verleggen. Door corona konden de meeste van deze acties tot nu toe jammer genoeg niet doorgaan. We hopen in 2021 enkele van de volgende plannen te kunnen realiseren:

  • Het organiseren van een feest waar iedereen welkom is, waar mensen van verschillende culturen elkaar kunnen leren kennen, waar mensen eten voor elkaar maken. Een feestje dat mensen samenbrengt.
  • Een bezoek aan een oriëntatiecentrum voor minderjarige nieuwkomers, om een babbeltje te slaan met jongeren die nog maar net toegekomen zijn in België. We kunnen hen wat informatie geven, hen geruststellen en hen gewoon even een hart onder de riem steken.
  • Een bezoek aan het Maximiliaanpark om er een babbeltje te slaan met de mensen die daar verblijven.
  • Spreken op scholen, om Belgische jongeren te sensibiliseren rond de situatie van jonge vluchtelingen in België.
  • Spreken met politici om te sensibiliseren rond: psychosociaal welzijn van jonge vluchtelingen, kansen in onderwijs, trage en moeilijke procedures.
  • Bloed gaan doneren en hierbij een instructiefilmpje maken, om mensen te tonen hoe het moet en aan te moedigen dit ook te doen. Dit is een belangrijke bijdrage aan de samenleving voor elke burger, om de zieken te helpen.
  • Straatactie waarbij voorbijgangers aangesproken worden, we een gezellig babbeltje slaan en zo de beeldvorming rond jonge vluchtelingen veranderen.

MEER INFORMATIE?

Wil je meer informatie verkrijgen over het project? Spreken onze activiteiten jou aan en wil je ook Ananasser worden? Stuur een mailtje naar ella@vluchtelingenwerk.be 

Spreek je nog niet zo goed Nederlands? Geen probleem! In onze groep worden heel veel talen gesproken en zorgen we er samen voor dat iedereen kan meedoen.

Sociale media

Wil je onze activiteiten op de voet volgen en onze boodschap mee verspreiden? Volg dan onze sociale media-kanalen, waar de Ananas-jongeren over al onze activiteiten en ideeën rapporteren:

In samenwerking met
Logo Cera
Logo Tumult

De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke informatie over het project valt bij de leden van het project zelf. 
Vluchtelingenwerk is niet verantwoordelijk voor fouten.