Publicaties

Rechtspraakoverzicht: Soedanezen in detentie

Samen met Nansen en Ciré maakten wij een rechtspraakoverzicht over de situatie van Soedanezen in detentie. We verzamelden een dertigtal zaken aangaande verzoeken tot onmiddellijke vrijlating en verzoeken tot schorsing van tenuitvoerlegging en nietigverklaring van een bevel tot verlaten van het grondgebied. De rechtspraak verkregen we via de website van de  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en via de bereidwillige medewerking van betrokken advocaten. Per zaak vind je een korte motivering terug. Dit rechtspraakoverzicht is bedoeld als leidraad voor advocaat die personen in detentie bijstaan.

 

Enkel beschikbaar als download.

Rapport: Gesloten Centra in België - Een stand van zaken

Voor het eerst in tien jaar maken mensenrechtenorganisaties de staat op van de gesloten centra in België. Hun bevindingen zijn pijnlijk helder: de administratieve detentie van vreemdelingen is in strijd met de mensenrechten en de menselijke waardigheid.

Enkel beschikbaar als download.

Het Dublin-onderzoek: leidraad voor de advocaat

Het Dublin-onderzoek: leidraad voor de advocaat

Als mensen asiel aanvragen in ons land, wordt hun asielaanvraag eerst onderworpen aan het Dublin-onderzoek. Daarmee gaat ons land na: is België of een ander Europees land verantwoordelijk voor de asielaanvraag? Asielzoekers worden daar best goed op voorbereid. Daarom maakte Vluchtelingenwerk deze fiche voor advocaten. In 2017 publiceerden we aanvullend de leidraad 'Het Dublinonderzoek en het recht op familieleven'.

Deze fiche is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Enkel beschikbaar als download.

Jaarverslag 2014

jaarverslag Vluchtelingenwerk 2014

Ons jaarverslag van 2014 is uit! Je kan het hier downloaden of bestellen op papier. 2014 was het jaar waarin we een nieuwe regering, en een nieuwe staatsecretaris kregen. Het was ook het jaar waarin VN-hoogcommissaris van de vluchtelingen, Antonio Guterres aan de alarmbel trok: ‘Er is een zorgwekkend gebrek aan vrede in de wereld’. In dit jaarverslag bekijken we dan ook het beschermingsbeleid van de Belgische overheid in een ruimer perspectief. En sommen we op wat wij dit jaar allemaal deden om de belangen van asielzoekers en vluchtelingen te verdedigen. 

bestellen

Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? - tijdelijk niet beschikbaar

Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling?

Heel wat kinderen vluchten naar ons land omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging. Sommigen onder hen belanden hier helemaal alleen, zonder ouders of voogd. Zij worden ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’ genoemd. Maar wat is dat juist? In deze brochure kom je meer te weten over deze jongeren en leer je enkele onder hen kennen. 

Deze publicatie is tijdelijk niet beschikbaar.

Enkel beschikbaar als download.

Point of no Return - The futile detention of unreturnable migrants

Point of no Return

Vorig jaar ging Vluchtelingenwerk op zoek naar niet-repatrieerbare vreemdelingen. Dat zijn vreemdelingen die niet teruggestuurd kunnen worden naar hun herkomstland, maar ook geen verblijfsvergunning voor België krijgen. We bundelden hun verhalen opwww.pointofnoreturn.eu. Zoals het verhaal van Hagop en Boban die beiden vrijwillig willen terugkeren maar niet mogen omdat hun thuisland hen niet erkent als burger. Of het verhaal van Lala die een heel zware hartaandoening heeft waardoor een terugkeer mogelijk haar dood kan betekenen.

Enkel beschikbaar als download.