Ceci n'est pas un demandeur d'asile

Ceci n’est pas  un demandeur d’asile

2015 was een berucht jaar in de geschiedenis van het asiel- en migratiebeleid. Door de grote vluchtelingenstroom paste onze regering een paar crisismaatregelen toe. Vluchtelingenwerk volgde een jaar lang dit crisisbeleid nauw op en goot dit in het rapport ‘Ceci n’est pas un demandeur d’asile…’

Uit het rapport blijkt dat de regering de crisis vooral gebruikt heeft om asielzoekers te ontraden asiel aan te vragen in België en hun rechten in te perken. ‘Eén van de maatregelen, de préregistratie zorgt er zelfs nu nog voor dat er asielzoekers op straat belanden. Sterker nog bij hun préregistratie-brief krijgen ze ook een ontradingsbrief waarin hen staat waarom ze best geen asiel aanvragen in België,’ zegt Charlotte Vandycke, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

 

Enkel beschikbaar als download.