Dossier huisvesting van het Crisisplatform Wonen

Dit dossier is ontwikkeld door het ‘Crisisplatform Wonen’, dat middenveldorganisaties verenigt die begaan zijn met de huisvestingsproblemen van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het crisisplatform focust in dit dossier op algemene knelpunten en beleidsaanbevelingen die snel impact kunnen hebben op de sociale en private huisvestingsmarkt voor kwetsbare huurders.

De leden van het ‘Crisisplatform Wonen’ zijn: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vlaams Huurdersplatform, HUURpunt, ORBIT vzw, Caritas Vlaanderen / Caritas International, Netwerk Tegen Armoede, CAW Antwerpen, Sector Samenlevingsopbouw, Beweging.net, Minderhedenforum, Platform Kinderen op de Vlucht, SOM (Federatie van Vlaamse Sociale Ondernemingen vzw), Groep CAW (Centra Algemeen Welzijnswerk Vlaanderen), PSC (Protestants Sociaal Centrum Antwerpen) en VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning)

Enkel beschikbaar als download.