Het Dublin-onderzoek: leidraad voor de advocaat

Het Dublin-onderzoek: leidraad voor de advocaat

Als mensen asiel aanvragen in ons land, wordt hun asielaanvraag eerst onderworpen aan het Dublin-onderzoek. Daarmee gaat ons land na: is België of een ander Europees land verantwoordelijk voor de asielaanvraag? Asielzoekers worden daar best goed op voorbereid. Daarom maakte Vluchtelingenwerk deze fiche voor advocaten. In 2017 publiceerden we aanvullend de leidraad 'Het Dublinonderzoek en het recht op familieleven'.

Deze fiche is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Enkel beschikbaar als download.